Anna German "Wspomnienia, więcej nic" lyrics

Translation to:enhrru

Wspomnienia, więcej nic

Z jakich stron wieje dziś listopadowy wiatr,czemu sen nie chce przyjść, gdy świt odległy takWspomnienia, wspomnienia więcej nic,opadną, nim jesienią ostatnie miną dni

Cichy szmer, jakby ktoś przystanął obok mniejakby znów w sercu mym coś poruszyło sięWspomnienia, wspomnienia więcej nic,Opadną , nim jesienią ostatnie miną dni

Szumi las, płynie czas leniwym rytmem chwil,niby Twych oczu blask w zamglonych lustrach szyb,Wspomnienia, wspomnienia więcej nic,osypał się na ziemię akacji drobny liść

Memories, nothing more

From which side blows today November wind,Why the dream will not come, when dawn is so distantMemories, memories nothing more,will fall, before last autumn days gone by

Quiet murmur, as if someone stood by next to meAs if something moved again in my heartMemories, memories nothing more,Will fall, before last minute of the autumn days

Forest rustles, time flows in lazy rhythm of the moment,Like sparkle of your eyes in hazy glass of mirrors,Memories, memories nothing more,Sprinkle on the ground acacia small leaf

Here one can find the English lyrics of the song Wspomnienia, więcej nic by Anna German. Or Wspomnienia, więcej nic poem lyrics. Anna German Wspomnienia, więcej nic text in English. Also can be known by title Wspomnienia więcej nic (Anna German) text. This page also contains a translation, and Wspomnienia więcej nic meaning.