Anna German "Wspomnienia, więcej nic" lyrics

Translation to:enhrru

Z jakich stron wieje dziś listopadowy wiatr, czemu sen nie chce przyjść, gdy świt odległy tak Wspomnienia, wspomnienia więcej nic, opadną, nim jesienią ostatnie miną dni

Cichy szmer, jakby ktoś przystanął obok mnie jakby znów w sercu mym coś poruszyło się Wspomnienia, wspomnienia więcej nic, Opadną , nim jesienią ostatnie miną dni

Szumi las, płynie czas leniwym rytmem chwil, niby Twych oczu blask w zamglonych lustrach szyb, Wspomnienia, wspomnienia więcej nic, osypał się na ziemię akacji drobny liść

From which side blows today November wind, Why the dream will not come, when dawn is so distant Memories, memories nothing more, will fall, before last autumn days gone by

Quiet murmur, as if someone stood by next to me As if something moved again in my heart Memories, memories nothing more, Will fall, before last minute of the autumn days

Forest rustles, time flows in lazy rhythm of the moment, Like sparkle of your eyes in hazy glass of mirrors, Memories, memories nothing more, Sprinkle on the ground acacia small leaf

S kojih strana danas puše taj studeni vjetar, Zašto ne dolazi san, kad zora je tako daleko? Uspomene, uspomene, ništa više Past će, prije nego posljednji jesenski dani minu.

Tiho mrmljanje, kao da netko stoji pored mene, Kao da se u mome srcu nešto pomaknulo. Uspomene, uspomene, ništa više Past će, prije nego posljednji jesenski dani minu.

Šuštanje šume, teku trenuci vremena u lijenom ritmu, Kao iskra u tvom oku u zamagljenim staklima ogledala, Uspomene, uspomene, ništa više Rasipaju se po zemlji kao bagremovo sitno lišće.

Ветер вновь хоровод листьев отколь несёт? Отчего ж сон нейдёт? – солнца далёк восход… Картины памяти всё ясней – Воспоминанья хлынут ливнем осенних дней…

Шорох вдруг – будто кто рядом со мною встал, Захлестнул грудь поток, разбередил всё там… Час длинный к рассвету всё длинней – Воспоминанья хлынут ливнем осенних дней…

Шепчет лес, тёмный час тянет мгновений шлейф, Словно блеск твоих глаз светит в ночном стекле… А память – воспоминанья лишь… Горстями осыпает мелкий акаций лист…