Anna German "Jest taka droga" lyrics

Translation to:enfrhrru

Jest taka droga

Jest taka droga na świecie,Jest tylko jedna jedyna,Na którą wyszłam i idęI już nie umiem, i już nie umiem się zatrzymać...

Idę, wpatrzona w horyzont,Który się cofa przede mną,Ale mój zegar jest szybszy -Ciągle przybliża mi ciemność...

I chociaż zwalniam, uparcie,Choć pali mnie jeszcze skwar,Choć ludzie i ptaki do bólu mi krzycząO pięknej pełni dnia -

Idę, wpatrzona w horyzont,W coraz ciemniejszy las,Idę i mierzę krokami czas, mój czas...

Nikt tędy jeszcze nie przeszedł,Nikt tędy nigdy nie przejdzie -To tylko moja jest droga,I chociaż nie wiem,Chociaż nic nie wiem,Dokąd wiedzie -

Idę, wpatrzona w horyzont,Który się cofa przede mną,Ale mój zegar jest szybszy -Ciągle przybliża mi ciemność...

I chociaż zwalniam, uparcie,Choć pali mnie jeszcze skwar,Choć ludzie i ptaki do bólu mi krzycząO pięknej pełni dnia -

Idę, wpatrzona w horyzont,W coraz ciemniejszy las,Idę i mierzę krokami czas, mój czas...

There is a path

There is this path in the world,There is the one and only,Which I entered and I walkAnd I can't, I can't stop anymore

I walk, gazing at the horizon,Which backs away from me,But my clock is faster -Keeps pushing the darkness closer to me...

Though I slow down, stubbornly,Though scorching heat still burns me,Though people and birds scream to me till it hurtsIn beautiful height of day

I walk, gazing at the horizon,In darker and darker forest,I walk and with my step measure the time, my time...

No one ever walked hereNo one will ever walk hereThis path is only mine,Although I don't know,Though I don't know anything,Where it goes...

I walk, gazing at the horizon,Which backs away from me,But my clock is faster -Keeps pushing the darkness closer to me...

Though I slow down, stubbornly,Though scorching heat still burns me,Though people and birds scream to me till it hurtsIn beautiful height of day

I walk, gazing at the horizon,In darker and darker forest,I walk and with my step measure the time, my time...

Here one can find the English lyrics of the song Jest taka droga by Anna German. Or Jest taka droga poem lyrics. Anna German Jest taka droga text in English. This page also contains a translation, and Jest taka droga meaning.