Anna German "Jest taka droga" lyrics

Translation to: EN HR FR RU

Jest taka droga na świecie,
Jest tylko jedna jedyna,
Na którą wyszłam i idę
I już nie umiem, i już nie umiem się zatrzymać...

Idę, wpatrzona w horyzont,
Który się cofa przede mną,
Ale mój zegar jest szybszy -
Ciągle przybliża mi ciemność...

I chociaż zwalniam, uparcie,
Choć pali mnie jeszcze skwar,
Choć ludzie i ptaki do bólu mi krzyczą
O pięknej pełni dnia -

Idę, wpatrzona w horyzont,
W coraz ciemniejszy las,
Idę i mierzę krokami czas, mój czas...

Nikt tędy jeszcze nie przeszedł,
Nikt tędy nigdy nie przejdzie -
To tylko moja jest droga,
I chociaż nie wiem,
Chociaż nic nie wiem,
Dokąd wiedzie -

Idę, wpatrzona w horyzont,
Który się cofa przede mną,
Ale mój zegar jest szybszy -
Ciągle przybliża mi ciemność...

I chociaż zwalniam, uparcie,
Choć pali mnie jeszcze skwar,
Choć ludzie i ptaki do bólu mi krzyczą
O pięknej pełni dnia -

Idę, wpatrzona w horyzont,
W coraz ciemniejszy las,
Idę i mierzę krokami czas, mój czas...

There is this path in the world,
There is the one and only,
Which I entered and I walk
And I can't, I can't stop anymore

I walk, gazing at the horizon,
Which backs away from me,
But my clock is faster -
Keeps pushing the darkness closer to me...

Though I slow down, stubbornly,
Though scorching heat still burns me,
Though people and birds scream to me till it hurts
In beautiful height of day

I walk, gazing at the horizon,
In darker and darker forest,
I walk and with my step measure the time, my time...

No one ever walked here
No one will ever walk here
This path is only mine,
Although I don't know,
Though I don't know anything,
Where it goes...

I walk, gazing at the horizon,
Which backs away from me,
But my clock is faster -
Keeps pushing the darkness closer to me...

Though I slow down, stubbornly,
Though scorching heat still burns me,
Though people and birds scream to me till it hurts
In beautiful height of day

I walk, gazing at the horizon,
In darker and darker forest,
I walk and with my step measure the time, my time...