Anna German "Wspomnienia, więcej nic" Liedtext

Übersetzung nach: EN HR RU

Z jakich stron wieje dziś listopadowy wiatr,
czemu sen nie chce przyjść, gdy świt odległy tak
Wspomnienia, wspomnienia więcej nic,
opadną, nim jesienią ostatnie miną dni

Cichy szmer, jakby ktoś przystanął obok mnie
jakby znów w sercu mym coś poruszyło się
Wspomnienia, wspomnienia więcej nic,
Opadną , nim jesienią ostatnie miną dni

Szumi las, płynie czas leniwym rytmem chwil,
niby Twych oczu blask w zamglonych lustrach szyb,
Wspomnienia, wspomnienia więcej nic,
osypał się na ziemię akacji drobny liść

From which side blows today November wind,
Why the dream will not come, when dawn is so distant
Memories, memories nothing more,
will fall, before last autumn days gone by

Quiet murmur, as if someone stood by next to me
As if something moved again in my heart
Memories, memories nothing more,
Will fall, before last minute of the autumn days

Forest rustles, time flows in lazy rhythm of the moment,
Like sparkle of your eyes in hazy glass of mirrors,
Memories, memories nothing more,
Sprinkle on the ground acacia small leaf