Mirbek Atabekov "Сени корбой" Слова песни

Сени корбой

Көк асмандан жамгыр болуп төгүлгөндөй,Булуттардан каб(п)ысынан бөлүнгөндөй,Кайык сымал толкундардан жалгыз калган -Өткүм келбейт бул өмүрдө сени көрбөй...

Жомоктой өтүп, өмүр кайрылбайт,Жоготкон күнүң кайра табылбайт,Байлыгың бербейт баарын турмушта -Бакытың бийик учкан куш туура...

P.S. Кайырмасын өзүңөр чечип алгыла...

Здесь можно найти слова песни Сени корбой Mirbek Atabekov. Или текст стиха Сени корбой. Mirbek Atabekov Сени корбой текст. Также может быть известно под названием Seni korbojj (Mirbek Atabekov) текст.