Слова песни "Сени корбой" Mirbek Atabekov

Көк асмандан жамгыр болуп төгүлгөндөй,
Булуттардан каб(п)ысынан бөлүнгөндөй,
Кайык сымал толкундардан жалгыз калган -
Өткүм келбейт бул өмүрдө сени көрбөй...

Жомоктой өтүп, өмүр кайрылбайт,
Жоготкон күнүң кайра табылбайт,
Байлыгың бербейт баарын турмушта -
Бакытың бийик учкан куш туура...

P.S. Кайырмасын өзүңөр чечип алгыла...