Mirbek Atabekov "Сени корбой" Songtext

Сени корбой

Көк асмандан жамгыр болуп төгүлгөндөй,Булуттардан каб(п)ысынан бөлүнгөндөй,Кайык сымал толкундардан жалгыз калган -Өткүм келбейт бул өмүрдө сени көрбөй...

Жомоктой өтүп, өмүр кайрылбайт,Жоготкон күнүң кайра табылбайт,Байлыгың бербейт баарын турмушта -Бакытың бийик учкан куш туура...

P.S. Кайырмасын өзүңөр чечип алгыла...

Hier finden Sie den Text des Liedes Сени корбой Song von Mirbek Atabekov. Oder der Gedichttext Сени корбой. Mirbek Atabekov Сени корбой Text. Kann auch unter dem Titel Seni korbojj bekannt sein (Mirbek Atabekov) Text.