Mirbek Atabekov "Сени корбой" lyrics

Сени корбой

Көк асмандан жамгыр болуп төгүлгөндөй,Булуттардан каб(п)ысынан бөлүнгөндөй,Кайык сымал толкундардан жалгыз калган -Өткүм келбейт бул өмүрдө сени көрбөй...

Жомоктой өтүп, өмүр кайрылбайт,Жоготкон күнүң кайра табылбайт,Байлыгың бербейт баарын турмушта -Бакытың бийик учкан куш туура...

P.S. Кайырмасын өзүңөр чечип алгыла...

Here one can find the lyrics of the song Сени корбой by Mirbek Atabekov. Or Сени корбой poem lyrics. Mirbek Atabekov Сени корбой text. Also can be known by title Seni korbojj (Mirbek Atabekov) text.