Mirbek Atabekov "Baram Saga (Барам сага)" lyrics

Translation to: KK

Мөлтүрөп бүлдүркөндөр бышкан кезде
Асманга ак шумкаарлар учкан кезде
Саамайларын сеңселткен аккайыңдар
Самашып сагчымды уккан кезде барам сага

Шоолалар кирпигиңди өпкөн кезде
Ак жамгыр нөшөрлөтө төккөн кезде
Кубарып кусалыктан ак жүзүбүз
көп күндөр арабыздан өткөн кезде барам сага

Ширесин карагатар чачкан кезде
Ажарын жоогазындар ачкан кезде
Кучактап бийик учуруп түн куйунун
Күн нуру уясына баткан кезде барам сага

Гүлдөргө аарылары конгон кезде
Бал чөбү ой арманын соргон кезде
Алгачкы биз жолуккан кечтегидей
Алтын ай асмандагы толгон кезде барам сага