Mirbek Atabekov "Baram Saga (Барам сага)" lyrics

Translation to:kk

Baram Saga (Барам сага)

Мөлтүрөп бүлдүркөндөр бышкан кездеАсманга ак шумкаарлар учкан кездеСаамайларын сеңселткен аккайыңдарСамашып сагчымды уккан кезде барам сага

Шоолалар кирпигиңди өпкөн кездеАк жамгыр нөшөрлөтө төккөн кездеКубарып кусалыктан ак жүзүбүзкөп күндөр арабыздан өткөн кезде барам сага

Ширесин карагатар чачкан кездеАжарын жоогазындар ачкан кездеКучактап бийик учуруп түн куйунунКүн нуру уясына баткан кезде барам сага

Гүлдөргө аарылары конгон кездеБал чөбү ой арманын соргон кездеАлгачкы биз жолуккан кечтегидейАлтын ай асмандагы толгон кезде барам сага

Барам саған

Мөлдіреп бүлдіргендер піскен кезде,Аспанға ақ сұңқарлар ұшқан кезде.Самайларын теңселткен ақ қайыңдар,Сағынышымды ұққан кезде барам саған.

Шұғылалар кірпігіңді өпкен кезде,Ақ жаңбыр нөсерлете төккен кезде,Қуарып құсалықтан ақ жүзімізКөп күндер арамыздан өткен кезде барам саған.

Шіресін қарағайлар шашқан кезде,Ажарын жауқазындар ашқан кезде,Құшақтап биік ұшырып түн күйініңКүн нұры ұясына батқан кезде барам саған.

Гүлдерге бал аралар қонған кезде,Бал шөбі ой арманын сорған кезде,Алғашқы біз жолыққан кештегідей,Алтын ай аспандағы толған кезде барам саған.

Here one can find the lyrics of the song Baram Saga (Барам сага) by Mirbek Atabekov. Or Baram Saga (Барам сага) poem lyrics. Mirbek Atabekov Baram Saga (Барам сага) text. Also can be known by title Baram Saga Baram saga (Mirbek Atabekov) text.