Mirbek Atabekov "Baram Saga (Барам сага)" Слова песни

Перевод на:kk

Baram Saga (Барам сага)

Мөлтүрөп бүлдүркөндөр бышкан кездеАсманга ак шумкаарлар учкан кездеСаамайларын сеңселткен аккайыңдарСамашып сагчымды уккан кезде барам сага

Шоолалар кирпигиңди өпкөн кездеАк жамгыр нөшөрлөтө төккөн кездеКубарып кусалыктан ак жүзүбүзкөп күндөр арабыздан өткөн кезде барам сага

Ширесин карагатар чачкан кездеАжарын жоогазындар ачкан кездеКучактап бийик учуруп түн куйунунКүн нуру уясына баткан кезде барам сага

Гүлдөргө аарылары конгон кездеБал чөбү ой арманын соргон кездеАлгачкы биз жолуккан кечтегидейАлтын ай асмандагы толгон кезде барам сага

Здесь можно найти слова песни Baram Saga (Барам сага) Mirbek Atabekov. Или текст стиха Baram Saga (Барам сага). Mirbek Atabekov Baram Saga (Барам сага) текст. Также может быть известно под названием Baram Saga Baram saga (Mirbek Atabekov) текст.