Mirbek Atabekov "Сени корбой" paroles

Сени корбой

Көк асмандан жамгыр болуп төгүлгөндөй,Булуттардан каб(п)ысынан бөлүнгөндөй,Кайык сымал толкундардан жалгыз калган -Өткүм келбейт бул өмүрдө сени көрбөй...

Жомоктой өтүп, өмүр кайрылбайт,Жоготкон күнүң кайра табылбайт,Байлыгың бербейт баарын турмушта -Бакытың бийик учкан куш туура...

P.S. Кайырмасын өзүңөр чечип алгыла...

Ici on peut trouver les paroles de la chanson Сени корбой de Mirbek Atabekov. Ou les paroles du poème Сени корбой. Mirbek Atabekov Сени корбой texte. Peut également être connu par son titre Seni korbojj (Mirbek Atabekov) texte.