Anna German "Gdy śliczna Panna" paroles

Traduction vers:enhrrutr

Gdy śliczna Panna

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała.Lili lili laj, moje Dzieciąteczko,Lili lili laj, śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,Pomóż w radości wielkiej sercu memu.Lili lili laj, wielki KrólewiczuLili lili laj, niebieski dziedzicu.

Sypcie się z nieba, liczni aniołowie,Śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie!Lili lili laj, wonny mój kwiateczku,Lili lili laj, w ubogim żłobeczku.

Ici on peut trouver les paroles de la chanson Gdy śliczna Panna de Anna German. Ou les paroles du poème Gdy śliczna Panna. Anna German Gdy śliczna Panna texte.