Anna German "Gdy śliczna Panna" lyrics

Translation to:enhrrutr

Gdy śliczna Panna

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała.Lili lili laj, moje Dzieciąteczko,Lili lili laj, śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,Pomóż w radości wielkiej sercu memu.Lili lili laj, wielki KrólewiczuLili lili laj, niebieski dziedzicu.

Sypcie się z nieba, liczni aniołowie,Śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie!Lili lili laj, wonny mój kwiateczku,Lili lili laj, w ubogim żłobeczku.

When Beautiful Maiden

When beautiful Maiden was swinging his Son, With a lot of happiness she sung to him. Lili lili laj, my little Baby, Lili lili laj, beautiful Baby.

Everything that exists, sing to your Lord, Help my heart in big happiness, Lili lili laj, great Prince, Lili lili laj, Heaven's Heritor.

Get down from heaven, numerous angels, Sing to your Lord, blue spirits! Lili lili laj, my fragrant little flower, Lili lili laj, in the indigent little crib.

Kad lijepa Djevica

Kad lijepa Djevica sina je ljuljala, S velikim veseljem pri tome mu je pjevala. Lili lili laj, moje Djetešce, Lili lili laj, lijepi Gospodičiću.

Svako stvorenje, pjevaj Gospodar svega, Pomoći u radosti velikoj srcu mome, Lili lili laj, veliki Kraljeviću, Lili lili laj, nebeski djetiću.

Siđite s neba, brojni anđeli, Pjevajte Gospodinu, duhovi nebeski! Lili lili laj, mirisni moj cvjetiću, Lili lili laj, u ubogoj kolijevci.

Когда прекрасная Дева

Когда прекрасная Дева сына укачивала, С большой веселью так Ему пела. Лили лили лай, мой Малютка, Лили лили лай, прекрасное Дитя.

Всё сотворённое, пой Господу своему, Помогите в радости великой сердцу моему. Лили лили лай, великий Принц Лили лили лай, небесный наследник.

Рассыпайтесь с неба, многочисленные ангелы, Пойте Господу, небесные духи! Лили лили лай, душистый мой цветочек, Лили лили лай, в бедной кроватке.

Güzel Bakire

Sallarken salıncakta oğlunu güzel bakire Büyük bir neşeyle şarkı söyledi oğluna. Lili lili laj, benim küçük bebeğim, Lili lili laj, benim güzel bebeğim

Tüm yaratılanlar, şarkılar (ilahiler) söyleyin Rabbinize Büyük bir mutlulukla yardım et kalbime Lili lili laj, büyük prens Lili lili laj, cennetin varisi

Cennetten düşmüş, sayısız melek Şarkılar söyleyin Rabbinize, mavi ruhlar! Lili lili laj, benim güzel kokulu minik çiçeğim Lili lili laj, yoksul küçük ev