Anna German "Gdy śliczna Panna" lyrics

Translation to:enhrrutr

Gdy śliczna Panna

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała.Lili lili laj, moje Dzieciąteczko,Lili lili laj, śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,Pomóż w radości wielkiej sercu memu.Lili lili laj, wielki KrólewiczuLili lili laj, niebieski dziedzicu.

Sypcie się z nieba, liczni aniołowie,Śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie!Lili lili laj, wonny mój kwiateczku,Lili lili laj, w ubogim żłobeczku.

When Beautiful Maiden

When beautiful Maiden was swinging his Son,With a lot of happiness she sung to him.Lili lili laj, my little Baby,Lili lili laj, beautiful Baby.

Everything that exists, sing to your Lord,Help my heart in big happiness,Lili lili laj, great Prince,Lili lili laj, Heaven's Heritor.

Get down from heaven, numerous angels,Sing to your Lord, blue spirits!Lili lili laj, my fragrant little flower,Lili lili laj, in the indigent little crib.

Here one can find the English lyrics of the song Gdy śliczna Panna by Anna German. Or Gdy śliczna Panna poem lyrics. Anna German Gdy śliczna Panna text in English. This page also contains a translation, and Gdy śliczna Panna meaning.