Myslovitz "Dig i Din" lyrics

Translation to:en

Trzecie piętro, szary blok
Na dachu ona i on
I Leslie Ash z Quadrophrenii
Historia Diga i Din
Wątpliwość w niej i w nim
Ciekawe czy coś się zmieni...

Słuchali tych samych płyt
Niepoprawni Dig i Din
Z trzydziestoma latawcami
I lepiej się czuję gdy
Staję się cześcią ich
Kończącej się dobrze historii

Samotność działa coraz silniej
Wspomnienia są jak balsam dla rąk
Samotność działa coraz silniej
Gdy coraz bardziej wrastam w nią

The third floor, grey tower block
She and him on the roof
And Leslie Ash from Quadrophrenia
The story of Dig and Din
The doubt in her and him
I wonder if something will change...

They listened the same records
Incorrigible - Dig and Din
With thirty kites
And I feel better when
I'm becoming a part of their
well-ending story

Loneliness works more intensely
Memories are like hand creme
Loneliness works more intensely
When I grow in it more and more