Myslovitz "Książka z drogą w tytule" lyrics

Translation to: EN

Kupiłaś mi książkę z drogą w tytule, fantazja przeczy nudzie
Na niebie naprawdę nic się nie dzieje, drogami rządzą ludzie
Dzieciństwo minęło stanowczo zbyt szybko, oboje jesteśmy zmęczeni
Niestety nie można w żółwim tempie przemierzać autostrady
Świst jest zaletą samą w sobie, która odsłania wady
Pamiętasz jak kiedyś byliśmy pewni, że zawsze będziemy na Ziemi

Zabrałaś mi książkę z drogą w tytule i już zauważam zmiany
W postępowaniu i ciele moim jestem zakłopotany

Powiedz mi teraz, co mam zrobić z tęsknotą za siódmą stroną
Na ósmej ludzie mieli się spotkać, ostatnia była wyśnioną
Pamiętasz jak kiedyś byliśmy pewni, że zawsze będziemy istnieli

Zabrałaś mi książkę z drogą w tytule i już zauważam zmiany
W postępowaniu i ciele moim jestem zakłopotany

Jestem zakłopotany

You've bought for me a book with road in the title, fantasy denies boredom
On the sky nothing happens, people control the ways
Childhood passed definitely too fast, we both are tired
Unfortunatelly it's impossible to go the highway at a snail's pace
Whistle is an advantage in itself, that show defects
Do you remember like we were so sure, that we'll be in this Earth forever

You took away my book with road in the title and I already see the changes
In the conduct and my body, I'm embarrassed

Tell me now, what should I do with the longing for 7th page
On the 8th the couple would meet, the last page was dreamt
Do you remember like we were so sure, that we'll exist forever

You took away my book with road in the title and I already see the changes
In the conduct and my body, I'm embarrassed

I'm embarrassed