Myslovitz "Kobieta" lyrics

Translation to: EN

I tak jak ptak dotykasz wiatr
Słodyczy smak, poranny wiatr
Wołasz mnie

Każdego dnia budzi mnie blask
Dziś twoja twarz, kobiecy czar
Wołasz mnie

Like a bird you touch the wind
The taste of bliss, the morning wind
You call me

Everyday the shine wakes me up
Today your face, womanly charm
You call me