Myslovitz "Z rozmyślań przy śniadaniu" lyrics

Translation to:en

Znowu świt, wyczerpana noc
Oczy gwiazd dawno zamknął wiatr
Przemywając twarz, uciszam gwar
Jeszcze ciepłych snów
Gęsta mgła kryje senny świat

Z nieba spadł anioł z twarzą psa
Stary most stoi tam, gdzie stał

Wychodzę z domu i mówię sobie
Że będzie to ostatni dzień, kiedy jestem

Pusty szept zalał pusty park

The dawn again, exhausted night
The wind closed the eyes of star long time ago
Rinsing my face, I silence the din
Dense fog of warm dreams
Is still covering the sleepy world

The dog-faced angel fell from heaven
The old bridge is still there, where it was before

I'm going out and tell to myself
That It will be the last day, when I am

The empty whisper flooded empty park