Freddie Aguilar "Anak" lyrics

Translation to:deenidruto

Anak

Noong isilang ka sa mundong itoLaking tuwa ng magulang moAt ang kamay nila ang iyong ilaw

At ang nanay at tatay mo’yDi malaman ang gagawinMinamasdan pati pagtulog mo

At sa gabi’y napupuyat ang iyong nanaySa pagtimpla ng gatas mo

At sa umaga nama’y kalong kaNg iyong amang tuwang-tuwa sa iyo

Ngayon nga ay malaki ka naNais mo’y maging malayaDi man sila payag, Walang magagawa

Ikaw nga ay biglang nagbagoNaging matigas ang iyong uloAt ang payo nila’y sinuway mo

Di mo man lang inisip naAng kanilang ginagawa’y para sa iyo

Pagkat ang nais mo’y, Masunod ang layaw moDi mo sila pinapansin

Nagdaan pa ang mga arawAt ang landas mo’y naligawIkaw ay nalulong sa masamang bisyo

At ang una mong nilapitanAng iyong inang lumuluhaAt ang tanong,”anak, ba’t ka nagkaganyan”

At ang iyong mata’y biglang lumuhang di mo napapansin

Nagsisisi at sa isip mo’yNalaman mong ika’y nagkamali

Child

The day you were born to this worldYour parents were full of joyAnd their arms are your light

And your mother and fatherWorries and don't know what to doWatches over you even in your sleep

And in the night, a sleepless night, your motherIs still awake to prepare your milk

And in the morning you are in the lapsOf your father, who is so joyful because of you

Now you are all grown upYou desire to be independentEven if your parent forbid, they can't stop you

Isn't it you that changed a lotDisobeyed them, remained stubbornAnd you did not follow their advice

You did not took the timeTo think about all the things they've done for you

For you desire, only what is pleasurableYou just ignored them

And the days has pastAnd you took a wrong turn in lifeYou are imprisoned in a horrible vice

And you first approachYour dear crying motherAnd asked "Child, what happened to you?"

And your eyes immediately shed tearsWithout you noticing

Regretful and you realizedThat you were at fault

Here one can find the English lyrics of the song Anak by Freddie Aguilar . Or Anak poem lyrics. Freddie Aguilar Anak text in English. This page also contains a translation, and Anak meaning.