Freddie Aguilar "Sa Kuko ng Agila" lyrics

Translation to:en

Sa Kuko ng Agila

Mahirap man ang buhayAking matitiis, Dahil sa kapangitan mo...Basta't walang tanikalang nakatali sa leeg

Hirap ay makakayaKung ako ay wala naSa kuko ng agila sa akin ay pumupuksa

Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyagaSa kuko ng agila kailangan kung makalaya

Kailan ang tamang oras upang labanan koAng mga pang aapi sagad na sa aking buto

Ngunit walang kalayaanHabang naroroonSa kuko ng agila sa leeg ko nakabaon

Akoy palayainSa kuko ng agilang mapang alipin

Mahirap man ang buhayAking matitiisBasta't walang tanikalang nakatali sa leeg

Ngunit walang kalayaanHabang naroroonSa kuko ng agila sa leeg ko nakabaon

Ako'y palayain sa kuko ng agilang mapang alipin

Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyagaSa kuko ng agila kailangan kung makalaya

Akoy palayainSa kuko ng agilang mapang alipin(2x)

From The Claws of The Eagle

Even if life is hardI can endure because of your uglinessAs long as there are no chains on my neck

Hardship I can takeIf I'm not /If I'm goneUnder the claws of the eagle that is killing me

In my own land I'm a slave of a foreignerI need to be set free from the claws of the eagle

When is the right time for me to fightThe abuses deep down to my bone

But there is no freedomAs long as there isThe claw of the eagle on my neck

Set me freeFrom the claws of the eagle who enslaves

Even if life is hardI can endureAs long as there are no chains on my neck

But there is no freedomAs long as there isThe claw of the eagle on my neck

Set me freeFrom the claws of the eagle who enslaves

In my own land I'm a slave of a foreignerI need to be set free from the claws of the eagle

Set me freeFrom the claws of the eagle who enslaves (2x)

Here one can find the English lyrics of the song Sa Kuko ng Agila by Freddie Aguilar . Or Sa Kuko ng Agila poem lyrics. Freddie Aguilar Sa Kuko ng Agila text in English. This page also contains a translation, and Sa Kuko ng Agila meaning.