Freddie Aguilar "Sa Lumang Simbahan" lyrics

Translation to:en

Sa Lumang Simbahan

Sa lumang simbahan, aking napagmasdanDalaga't binata ay nagsusumpaanSila'y nakaluhod sa harap ng altarSa tig-isang kamay, may hawak na punyal

Kung ako'y patay na, ang hiling ko lamangDalawin mo, giliw, ang ulilang libingAt kung maririnig mo ang taghoy at daingYao'y panghimakas ng sumpaan natin

CHORUSAt kung maririnig mo ang tugtog ng kampanaSa lumang simbahan, dumalaw ka lamangLumuhod ka, giliw, sa harap ng altarAt iyong idalangin ang naglahong giliw

[Repeat 2nd Stanza][Repeat CHORUS twice]

CODALumuhod ka, giliw, sa harap ng altarAt iyong idalangin ang naglahong giliw

In the Old Church

In the old church, I have witnessedA young man and young woman taking an oathKneeling in front of the altarIn each hand, they held a dagger

If I were already dead, my only requestVisit, my love, the orphaned graveAnd when you hear the cries and lamentationsOur oath shall have ended

CHORUSAnd when you hear the ringing of the bellIn the old church, take time to visitKneel, my love, in front of the altarAnd pray for the departed beloved

[Repeat 2nd Stanza][Repeat CHORUS twice]

CODAKneel, my love, in front of the altarAnd pray for the departed beloved

Here one can find the English lyrics of the song Sa Lumang Simbahan by Freddie Aguilar . Or Sa Lumang Simbahan poem lyrics. Freddie Aguilar Sa Lumang Simbahan text in English. This page also contains a translation, and Sa Lumang Simbahan meaning.