Bryan Adams "Never Let Go" lyrics

Translation to:sr

Never Let Go

Can you lay your life down, so a stranger can live?Can you take what you need but take less than you give?Could you close everyday without the glory and fame?Could you hold your head high when no one knows your name?That's how legends are made, at least that's what they say

We say goodbye but never let goWe live, we die 'cause you can't save every soulGotta take every chance to show that you're the kinda manWho will never look back, never look down and never let go

Can you lose everything, you ever had planned?Can you sit down again and play another hand?Could you risk everything for the chance of being alone?Under pressure find the grace or would you come undone?That's how legends are made, at least that's what they say?

We say goodbye, but never let goWe live, we die 'cause you can't save every soulGotta take every chance to show that you're the kinda manWho will never look back, never look down and never let go

Never let go, never let go, never let goGotta take every chance to show that you're the kinda manWho will never look back, never look down and never let go

We say goodbye but never let goWe live, we die but you can't save every soulGotta take every chance to, show that you're the kinda manWho will never look back, never look down and never let go

Will never look back, never look down and never let goNever let go, never let go, never let go

Nikada ne odustajemo

Možeš li da položiš sopstveni život da bi stranac mogao da živi?Možeš li da uzmeš ono što ti je potrebno, ali da uzmeš manje nego što daješ?Da li bi mogao da završiš svaki dan bez sjaja i slave?Da li bi mogao da držiš glavu visoko kada nikotvoje ime ne zna?Tako se legende stvaraju, bar tako kažu

Mi kažemo zbogom, ali nikada ne odustajemoMi živimo, mi umiremo, jer ne možeš spasiti baš svaku dušuMoraš iskoristiti svaku priliku da pokažeš da si takav čovekKoji nikada neće gledati unazad, dole i nikada neće odustati

Možeš li da izgubiš sve što si ikada planirao?Možeš li da sedneš ponovo i odigraš još jednu partiju?Da li bi mogao da rizikuješ sve za priliku da budeš sam?Pod pritiskom da pronađeš milost ili bi došao praznih ruku?Tako se legende stvaraju, bar tako kažu

Mi kažemo zbogom, ali nikada ne odustajemoMi živimo, mi umiremo, jer ne možeš spasiti svaku dušuMoraš iskoristiti svaku priliku da pokažeš da si takav čovekKoji nikada neće gledati unazad, dole i nikada neće odustati

Nikada ne odustajemo, nikada ne odustajemo, nikada ne odustajemo

Mi kažemo zbogom, ali nikada ne odustajemoMi živimo, mi umiremo, jer ne možeš spasiti svaku dušuMoraš iskoristiti svaku priliku da pokažeš da si takav čovekKoji nikada neće gledati unazad, dole i nikada neće odustati

Nikada nećemo gledati unazad, dole i nikada nećemo odustatiNikada nećemo odustati, nikada nećemo odustati, nikada nećemo odustati

Here one can find the lyrics of the song Never Let Go by Bryan Adams. Or Never Let Go poem lyrics. Bryan Adams Never Let Go text.