Anna German "Andaluzyjska Romanza" lyrics

Translation to:enfrhrptrusrtr

Andaluzyjska Romanza

W tę noc bez gwiazd, bez księżycaŚwiecił mu tylko jaśmin,Gdy zabrzmi bruk na pustych ulicach,Biały kwiecie jaśminowy, zgaśnij!

Niech czujny liść go osłania,Nim wstanie dzień, znów tu nadjadą,Stratują noc kopytami,Noc pod Grenadą,Noc pod Grenadą!

Już pierwszy świt noc poplamił,Długi cień cyprys kładzie,Nie wraca nikt na moje wołanie,Noc do sennych wchodzi bram w Grenadzie.

Ucichła już noc daleko,Jakby jej ktoś skradł kastaniety,I tylko ja ciągle czekam,Czekam na ciebie i nie wiem, gdzie ty.

Znalazłam cię tam, gdzieś zasnął,Tam, gdzie cień trwa na czatach,Na czole czarnych włosów masz pasmo,A we włosy róża ci się wplata.

Antonio, skąd róża taka?Ostatni kwiat noc tobie składa,Już słowik w głos zaczął płakaćI krwią się barwi jutrzenka blada...

Andalusian Romans

On this night without stars, without the moonOnly jasmine was glowing for him,When the cobblestones sounded on empty streets,White bloom of jasmine, snuff out!

Let the vigilant leaf sheathe him,Before the day will come, they will come here again,They will trample the night with hoofs,Night in Granada,Night in Granada!

Night already stained the first sunrise,Cypress lay a long shadow,Nobody comes back at my calls,Night comes to dreamy gates of Granada.

Night had fallen silent long ago,As if someone stolen its castanets*,And only I still wait,I wait for and I don't know where you.

I found you where you have fallen asleep,There where a shadow is on watch.On your brow of black hair you have a strand,And in your hair a rose embroiled itself in.

Antonio, from where come a rose like that?Night is offering you the last bloom,Now the nightingale has started crying in a voiceAnd with blood the pale aurora taints itself...

Here one can find the English lyrics of the song Andaluzyjska Romanza by Anna German. Or Andaluzyjska Romanza poem lyrics. Anna German Andaluzyjska Romanza text in English. This page also contains a translation, and Andaluzyjska Romanza meaning.