Ekatarina Velika "Modro i zeleno" Liedtext

Übersetzung nach:ensk

Kako te zamišljam
kako te zamišljam
beli hodnik i beli sto

Pleteš ruke od morskih trava
modro i zeleno, modro i zeleno

Teško primam promenu lica
u hodniku vremena

U naručju vremena
(4x)

Kako da ostanem isti
kako da sačuvam
sebe od promene
samo putem promene

Mirno spavaš i pramen na licu
ti izmami osmeh

Opet i opet želim da vidim
unatrag, unatrag, unatrag
vrati unatrag
modro i zeleno, modro i zeleno

U naručju vremena
(4x)

Bolje da pričam o sebi
bolje da idem u nove promene
i samo putem promene
(2x)

Kako te zamišljam
(4x)

Hodaj, hodaj, hodaj
(2x)

Kako te zamišljam
kako te zamišljam
unatrag, unatrag, unatrag
vrati unatrag
modro i zeleno

How I imagine you
How I imagine you
A white path and a white bench

You knit the seaweed by hands
Blue and green, blude and green

I hardly accept people changing
On the path of the time

In the arms of the time
(4x)

How do I stay the same?
How do protect
Myself from the change?
I change along the way

You are sleeping peacefully and a lock on your cheek
Makes you smile

Again and again I wish that I could see
Back, back, back,
Return
Blue and green, blue and green

In the arms of time
(4x)

I better talk about myself
I better go ahead and change
I change along the way
(2x)

How I imagine you
(4x)

Walk, walk, walk
(2x)

How I imagine you
How I imagine you
Back, back, back,
Return
Blue and Green

Ako si ťa predstavujem
Ako si ťa predstavujem
Biely chodník a biela lavička

Pletieš morské riasy ručne
Modré a zelené, modré a zelené

Ťažko prijímam zmenu ľudí
Na ceste času

V náručí času
(4x)

Ako ostanem rovnaký
Ako ochránim
Sám seba pred premenou
Sám sa po ceste zmením

Pokojne spíš a prameň na líci
Ti vymámi úsmev

Znovu a znovu si prajem aby som videl
Späť, späť, späť
Vráť naspáť
Modré a zelené, modré a zelené

V náručí času
(4x)

Radšej hovorím o sebe
Radšej sa zmením v nového
Aj tak ta po ceste zmením
(2x)

Ako si ťa predstavujem
(2x)

Choď, choď, choď
(2x)

Ako si ťa predstavujem
(2x)