Слова песни "Én az éjjel nem aludtam egy órát" Traditional Folk Songs, Other Languages

Перевод на: EN

Én az éjjel nem aludtam egy órát,
hallgattam a régi babám panaszát.
Éjfél után, sejehaj, kezdtem elszenderedni,
jaj, de bajos, ki egymást nem szereti.

Úgy meguntam ezt a legényt szeretni,
de még jobban a gyűrűjét viselni.
Csütörtökön, sejehaj, megmondom az anyjának,
köszönöm a jóságát a fiának.

Verje meg az Isten a te anyádat,
mért csinálta, hogy bolonduljak utánad.
Zúgjál erdő, sejehaj, csendülj mező, falevél,
szeresd babám, kit idáig szerettél.

Késő ősszel szállnak messze a fecskék,
szomorúan telnek tőlem az esték.
Látod babám, sejehaj, eljöhetnél egy este,
meglátnád a bús szívemet lefestve.

Szivart szívtam, megégette a számat,
más öleli az én kedves babámat.
Más öleli, sejehaj, másnak ül az ölébe,
más kacsingat a fekete szemébe.

Széles a viz, keskeny a hid felette,
Rólad babám minden gondot leveszem.
Úgy felejtsem, sejehaj, hogy még eszembe sem jutsz,
Jóságodért fizessen meg, meg a Jézus.

I didn’t sleep an hour in the night
I was listening to my old darling’s complain
(2x)After midnight, my, oh, my, started to slumber
Oh, what a trouble is when nobody loves the other one

I’m so much tired of loving this boy
But more tired of wearing his ring
(2x)On Thursday, my, oh, my, I tell his mother that
Thanks for all good to his son

May God damn your mother
Why she made me to fool around you
(2x)Bluster forrest, my, oh, my, sound field, tree leaf
Love that, my darling, whom you loved until now

The swifts fly away late fall
The evenings are sad for me
(2x)See my darling, my, oh, my, one evening you could come
See my sad heart painted

I smoked a cigar, it burned my mouth
Someone else is hugging my sweet darling
(2x)Hugging her, my, oh, my, she sits to someone else’s lap
Someone else is winking to her black eye

The water is broad, the bridge is narrow above it
I take all trouble from you my darling
(2x)Forget you, my, oh, my, you are not on my mind
May Jesus pay for your goodness