Слова песни "Skąd przyjdzie noc" Anna German

Перевод на: EN HR FR DE RU

Wiatr nad miastem chmury gna,
Wiatr w białym obłoku dnia,
Ach, nawet te drzewa tam,
Patrz − to tylko wiatr…
Wiatr, jak się sprzeciwić mu,
Wiatr, czyżby mnie wołał ktoś,
Tam, za białym oknem chmur,
Tam, skąd przyjdzie noc.

Slyszę go wciąż − ach, nie mów nic −
Cień jego rąk na liściach drży,
Drzewa − to wiatr, ptaki − to wiatr,
Zawsze jest tak, gdy wietrzne dni.

Nic już nie poradzisz tu,
Niech już lepiej będzie tak,
Ach, gdybyś zrozumieć mógł,
Co szepce mi wiatr…
Cóż jeszcze się zdarzyć ma,
Nic oprócz zwyczajnych trosk,
Wiatr nad miastem chmury gna,
Tam, skąd przyjdzie noc…
Tam, skąd przyjdzie noc…
Tam, skąd przyjdzie noc…

Wind above the city is racing the clouds
Wind in the white puff of the day
Ah, even those trees there,
Look - it's just the wind
Wind, how to stand up to it?
Wind, is someone calling me?
There, behind the white window of clouds
There, where the night will come from

I still hear it - ah, don't say anything -
The shadow of its hands is trembling on the leaves
Trees - it's wind, birds - it's wind
It's always like this when the windy days come

You can't do anything about it
Better let it be this way
Ah, if you were able to understand
What the wind whispers to me...
What else should happen
Nothing except ordinary concerns
Wind above the city is racing the clouds
There, where the night will come from...
There, where the night will come from...
There, where the night will come from...