Maryla Rodowicz "Dobranoc, panowie" paroles

Traduction vers: EN CS

Już cienie się włóczą wśród jeżyn
Wyglądają legendy spod pierzyn
Już noc, już noc, już noc

Możesz zamknąć swój dzienny teatrzyk
Nikt na ciebie nie patrzy, nie patrzy
Już noc, już noc, już noc

Dobranoc panowie, dobranoc
Obrączki na szczęście, pchły na noc
Dobranoc panowie, dobranoc
Ta noc niech wam pójdzie na zdrowie!

Do pudełka poukładaj żołnierzy
Przestań szarpać nerwowo kołnierzyk
Już noc, już noc, już noc

Helikopter swój wstaw do garażu
Zdrowej ręki już dziś nie bandażuj
Już noc, już noc, już noc

Fotografia jak byłeś mały
I te panie, co cię całowały
I historie jak grałbyś Hamleta
I ta jedna, jedyna kobieta!

Dobranoc, panowie dobranoc...

Udawanie się zacznie od jutra
A na razie odpłyńmy na kutrach
W tę noc, w tę noc, w tę noc

Jutro znowu się tobą zachwycę
Zbudzisz we mnie kochankę i lwicę
A dziś, a dziś jest noc

Dobranoc, panowie dobranoc...

Kobiety waszego życia idą spać
Nie trzeba ich kochać wcale, ale...
nie trzeba, nie trzeba ich kochać wcale, ale... ale..

Shadows are already wandering among brambles
Legends look from under featherbeds
It's already night, night, night

You can close your daily puppet show
Nobody looks at you, no
It's already night, night, night

Goodnight messrs, goodnight
Wedding rings for luck, don't let the bad bugs bite*
Goodnight messrs, goodnight
Let this night will be good for you!

Put your toy soldiers to the box
Don't tug your collar, calm down
It's already night, night, night

Put your helicopter in the garage
Don't wrap a health hand in the bandage
It's already night, night, night

The photo from your childhood
And these women who kissed you
These stories, when you could be Hamlet
And this only one woman!

Goodnight messrs, goodnight...

Pretending will start tomorrow
And now, let's sail by boats
Into this night, night, night

Tomorrow you will impress me again
I will be your lioness and hot lover
But tonight is night

Goodnight messrs, goodnight...

Women of your life are going to sleep
No need to love them, but...
No need, no need to love them at all, but... but...