Manel "Criticarem les noves modes de pentinats" paroles

Traduction vers: EN IT PL ES

Vindran els anys i, amb els anys, la calma
que et pintarà als ulls una mirada suau.
Et faran fer un pas i, després, un altre,
seràs tota una experta a tirar endavant.
Amb tant de temps hauràs trobat un lloc agradable,
o ja estaràs un pèl mandrosa per buscar.
Rebràs tracte de senyora, o de iaia estranya
que té acollonits tots els nens del veïnat.

I seràs un sac de mals o seràs una roca.
I els moments de mirar enrere et faran gràcia i et faran mal.
I potser no seré el teu amic,
ni tindré res a veure amb si ets o no ets feliç.
Ja em veig de record mig trist que se't creua pel cap
una mala tarda.
I potser dormiré abraçadet
a una dona a qui quasi no hauré explicat qui ets.
Potser tindrem néts malparits que se'n fotin de mi
quan no m'enteri de les coses.

Però, quan seré vell, seguiré cantant-te cançons, igual.
Caminaré lent i m'asseuré, a vegades, als bancs.
Verset a verset convocaré el teu cos llarg i blanc
i em podran veure somriure una mica per sota del nas.

Que vinguin els anys! Aquí em té la calma!
que em jugo amb la decadència de la carn
que un raconet del menjador farà d'escenari
i que ningú sospitarà de qui estic parlant.

I que, quan seré vell, seguiré cantant-te cançons, igual.
No sé si estaré per garantir-te una gran qualitat
però creuré en un verset i em distrauré intentant-lo allargar
I em podran veure somriure una mica per sota del nas,
i em podran veure somriure una mica per sota del nas.

Years will come, and with them the peace
that will draw in your eyes a sweet look.
They will make you walk a step, and then another one,
You'll be an expert in going forward.
With such a long time you'll have found a nice place,
or you'll be little lazy to look for it.
They will take you as a lady or as an strange grandma
of whom all the boys of the neighbourhood are scared.

And you'll be a bunch of ills or you'll be a rock.
And when you look back it will be funny and it will hurt
And maybe I won't be your friend,
and it won't depend on me if you are happy or not
I'm afraid I'll be a sad remembering crossing your head
in a bad afternoon.
And maybe I'll sleep stuck
to a woman to whom I won't have explained who you are.
Maybe we'll have nasty grandchildren who laugh at me
when I don't realize about stuff going on.

But, when I'll be old, I'll sing you songs anyway.
I'll walk slowly and I'll sit, sometimes, in benches.
Verse by verse I'll summon your long and white body
and they'll see me smiling under my nose.

Shall the years come! Here I wait for the peace!
I bet with the decadence of the flesh
that a corner of the living-room will be the stage
and nobody will suspect whom I'm talking about.

And when I'll be old, I'll sing you songs anyway.
I don't know if I'll be able to guarantee a great quality
But I'll create a verse and I'll keep myself amused trying to make it longer
And they'll see me smiling under my nose.
And they'll see me smiling under my nose.

*}