Anna German "Uśmiechnij się, Stolico!" paroles

Traduction vers: EN RU

Kwitnące kasztany i czerwień róż,
Pachnący kwiat akcji,
To tyś Warszawo,
Ogromne niebo jak przestrzeń mórz,
I Wisły brzeg jak z baśni,
To tyś Warszawo.
Ulice radosne, ogrody bzów,
Łabędzi szum na stawie,
To tyś Warszawo,
Wielkość twych murów i wielkość twych słów,
I sen co trwa na jawie,
To tyś Warszawo.

Uśmiechnij się, Stolico!
To Chopin walca gra,
Poeci wiersze piszą,
Dla Ciebie o twych dniach.
Uśmiechnij się, Stolico!
Boś piękna, w chwale trwasz,
Uśmiechnij się, Stolico!
Bo nasze serca masz.

Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat,
I cisza Agrykoli,
To tyś Warszawo.
Kolumna Zygmunta przy świetle lamp,
Miecz Nike w silnej dłoni,
To tyś Warszawo.
Pomniki przeszłości, a przy nich kwiat,
Gołębie szybujące,
To tyś Warszawo,
Jedna jedyna na cały świat,
Jedyna, ukochana,
To tyś Warszawo.

Uśmiechnij się, Stolico!
To Chopin walca gra,
Poeci wiersze piszą,
Dla Ciebie o twych dniach.
Uśmiechnij się, Stolico!
Boś piękna, w chwale trwasz,
Uśmiechnij się, Stolico!
Bo nasze serca masz.

Blooming chestnuts and the redness of roses
The fragrant flower of acacia
It's you Warsaw
The great sky is like the area of seas
And the shore of the Vistula like from a fairytale
It's you Warsaw
The happy streets, the gardens of lilac
The hum of the swans in the pond
It's you Warsaw
The greatness of your walls and the greatness of your words
And a dream that lasts in reality
It's you Warsaw

Smile, capital city!
It's Chopin (1) who plays the waltz
Poets write poems
For you about your days
Smile, capital city!
Because you're beautiful, you last in glory
Smile, capital city!
Because you have our hearts

Krakowskie Przedmieście and Nowy Świat (2)
And the silence of Agrykola (3)
It's you Warsaw
Sigismund's Column (4) by the light of the lamps
The sword of Nike (5) in a strong hand
It's you Warsaw
The monuments of the past and a flower by them
The pigeons flying
It's you Warsaw
The one and only in the whole world
The only, the beloved
It's you Warsaw

Smile, capital city!
It's Chopin who plays the waltz
Poets write poems
For you about your days
Smile, capital city!
Because you're beautiful, you last in glory
Smile, capital city!
Because you have our hearts