Eivør "Heksen" lírica

Traducción al: EN

1641,
en novembermorgen.
Tågen smyger sig om Ribe by
og om domkirkens klokketårn.
Tunger af ild
under horisontens mørke sky
og hanerne galer
over Ribe by
-og klokkerne, de ringer.

Alle sognets klokker ringer,
ringer for en ny dag.
Det er idag at heksen skal brænde,
brænde på sin stag.
Vognene skumler gennem byen
over broen ud over engens græs
de kører ned til bålet,
der er betalt for toogtyve læs
-og klokkerne, de ringer.

Og så kommer kærren ud,
kærren hvor hun står,
medens vinden blæser,
blæser i hendes hår.
Hun har været på pinebænken
hvor hver tap i hjulet tæller tiden ned,
der hvor helvede
er en evighed.
-og klokkerne, de ringer.

Heksen skal brænde! Heksen skal brænde!
Hun hører stemmerne, hun ser
alle disse ansigter som hun kendte
men ikke kender mer.
Hun har været på pinebænken
hvor hver tap i hjulet tæller tiden ned,
der hvor helvede
er en evighed
-og klokkerne, de ringer.

Der bliver stille, bålet knitrer
og røgen driver sort
hen over mængden der står og stirrer
ind ad helvedes port.
Så spredes de,
båndet der bandt
brister som ved et trylleslag
og der er et stort hul midt iblandt dem
som alle flygter fra
- og klokkerne, de ringer.

Så kalder domkirkens klokker
og alle søger derhen
til et sted hvor fælles skyld
bli'r til fælles retfærd igen.
Og kirkens klokker, de ringer
sjælene ind i sit favntag
og over de bøjede hoveder
velsigner præsten denne dag
-og klokkerne, de ringer.

1641
a November morning
the fog clings around the town of Ribe
and around the cathedral's bell tower.
Tongues of fire
under the horizon's dark sky
and the roosters crow
over the town of Ribe
- and the bells, they toll.

All the parishes' bells toll,
they toll for a new day.
It is today the witch shall burn,
burn on her stake.
The wagon grumbles though the town
over the bridge out over the meadow's grass
they drive down to the stake,
which is paid for twenty-two loads
-and the bells, they toll.

And so the cart comes out,
the cart on which she stood,
while the wind blows,
blows through her hair.
She has been on the rack
where every cog on the wheel counted down the time,
where hell
is an eternity.
-and the bells, they toll.

The witch shall burn! The witch shall burn!
She hears the voices, she sees
all those faces she knew
but doesn't recognise any more.
She has been on the rack
where every cog on the wheel counted down the time,
where hell
is an eternity.
-and the bells, they toll.

It becomes quiet, the fire crackles
and the smoke drifts black
down over the crowd that stood and stared
in at Hell's gate.
And so they scattered,
the fetters that bound,
they burst as if by magic,
and there is a big gap in their midst
that all run away from
-and the bells, they toll.

And so the cathedral's bells call
and all make for
the place where shared blame
turns into shared righteousness again.
And the church's bells, they call
the souls into its embrace
and over the bent the heads
blesses the priest that day
-and the bells, they toll.