Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Sezen Aksu "Bir Çocuk Sevdim" lírica

Traducción al: EN EL RO

Bir çocuk gördüm uzaklarda,
Gözleri kederli, hatta korkulu.
Her şeye rağmen bir an gülümsedi çocuk,
Sıcak, sade ama biraz kuşkulu

Bir çocuk sevdim uzaklarda,
Sanıyordum ki onun özlemi de buydu.
O ise bir bakışta beni örtülerimden
Yalnızca, yalnızca duygularıyla soydu

Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi
Şimdi çocuk büyümekte gün be gün
Bütün hüzünleri okşadı birer birer,
Gizli bir ümide sarılarak, biraz küskün.

Bir çocuk gördüm uzaklarda,
Biraz çocuk, biraz adam, biraz hiçti.
Ellerinde yaşlı zaman demetleri,
Daha önce denenmemiş yeni bir yol seçti.

Bir çocuk sevdim uzaklarda,
Bir elinde yarın, öbür elinde dün.
Erken ihtiyarlamaktan sanki biraz üzgün,
Dünyanın hâline bakıp güldü geçti.

Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi
Şimdi çocuk büyümekte gün be gün
Bütün hüzünleri okşadı birer birer,
Gizli bir ümide sarılarak, biraz küskün.

I saw a boy far away,
His eyes mournful, even fearful.
Despite everything for a split second the boy smiled
Warm, simple but a little suspicious

I loved a boy far away,
I supposed this was his yearning too.
However he, with his one stare, stripped me
Off my veils, merely merely by his feelings

I have not seen such a heart, such a love
Now a boy grows day by day
He caressed all sorrows one by by,
Coiling up to a secret hope, a little resentful.

I saw a boy far away,
I little boyish, a little manlike, a little nobody.
In his hands wet* time bouquets,
He chose a path that has not been taken before.

I loved a boy far away,
Tomorrow in one hand, yesterday on the other.
Due to getting old prematurely, he seems a little sad,
He laughes away, looking at world condition.

I have not seen such a heart, such a love
Now a boy grows day by day
He caressed all sorrows one by by,
Coiling up to a secret hope, a little resentful.