Siddharta "B Mašina" lyrics

Translation to: EN MK RU

Samo en dan je ostal, samo en dan.
Oddajamo ostale, mi gremo drugam.
Danes krademo vsi,
danes smo žival, lastnine več ni.
Dobili smo možgane od divjakov
In krila za let do oblakov.
Naj pade sonce v ocean,
Nad nami bruha naj vulkan,
Za nas je dost, da imamo
Moč in znanje, s čimer sanje

In mašine dvigamo v nebo nad vse,
Naj spijo oni, ki ne vedo,
Da je zadnji dan in zadnji dan,
Ta zadnji dan ne zdi noben.

Milijon maš in na nitroglicerin grmi v nas.
Ni sile, ni denarja in ni ga vladarja,
Ki bi nas ustavil in zamenjal obraz.
Preden vstanem, se ozrem,
Zdaj je uničen vsak problem,
Dvigujem roke in telo,
Na vrh vesolja v zvezde gremo

In mašine dvigamo v nebo nad vse,
Naj spijo oni, ki ne vedo, da je zadnji dan.
Naj spijo ti, ki ne vedo...
Nas napaja divja B mashina se ne vda.

Mašine dvigamo v nebo nad vse,
Naj spijo oni, ki ne vedo, da je zadnji dan.
Naj spijo ti, ki ne vedo...
Nas napaja divja B mashina, ki nikoli se ne vda,
Se ne vda...

Only one day is left, only one day.
We are giving away others, we're going away.
Today we all steal,
we are animals, there's no more possession
We've gotten the brains from savages
and the wings for the flight to the clouds
let the sun fall into the ocean
let the volcano erupt above us
for us it is enough to have
power and knowledge, with which dreams

And we're raising the machines to the skies above all
let them sleep who do not know
that it is the last day, the very last
feels like any other

Millions of machines on nitroglycerin thunder towards us
there's no power, no money and no ruler
who would stop us and change us
before i wake, i look around
now every problem is destroyed
i'm raising my hands and body
we're going to the top of the universe among the stars

And we're raising the machines to the skies above all
let them sleep who do not know, that it's the last day
let those sleep, who do not know....
that we're fueled by a wild B Machine who does not give up.

We're raising the machines to the skies above all,
let them sleep who do not know, that it's the last day
let those sleep, tho do not know...
that we're fueled by a wild B Machine who never gives up
does not give up...