Edo Maajka "Mater Vam Jebem" lyrics

Translation to: EN

Kod nas se od Daytona godine broje,
ljudi se ljudi boje i svako glasa za svoje.
Brđani postaju građani,
do jučer svjetla gasili sjekirama, a sad su u odjelima.
Mirnese, sredi ih Mirnese, jebi im mater,
ako se ti počneš prodvat i tebi ću mater jebavat
da znaš, nije bitna ideologija, bitna je biologija,
bitna je genetika balije, ustaše i četnika!
Svaka ovca svome krdu. Krave uz telad
u šarena vrata gledat, jedni drugima mater jebat.
Znam ko je počeo rat, znam šta je glad!
Znam kad su Šešeljevci dosli u moj grad!
Pričamo ono kako je sad, slabo se mičemo s mjesta,
puni smo rupa ko naša cesta.
Često vučemo ručnu - vidiš svaki biser
išli bi naprijed, ali volimo taj rikverc.
Postalo nam navika da ne radi ni jedna fabrika,
malverzacije prešutimo da se ne ljutimo,
navikli smo, na gebiru i u miru.
Mladi iz zemlje bježe, izbjeglice se vratit neće
ne moraju nek zarađuju, nek nam šalju para
mi ćemo živit u mraku i jedni drugima jebavat majku....

Cijela država plaća reket
po kućama oružja - od rata čuje se zveket,
imamo mina ko jagoda - pune oranice,
ali neće brati gurodovi što su pravili sadnice!
Bole nas kite, imamo resursa vise,
pogotovo metala, govana, metana,
to je naš zrak i hrana - s tim nas vođe hrane.
Ne znam za vas, ja sam sit - u mene više ne stane.
Svako kurac u državi puši, zatvara uši.
Pred nepoznatim ljudima držim jezik za zubima
dal': selam, zdravo, bog? Kako je pravo?
Ne znam više šta da kažem, u sranju da se ne nađem.
Pas je ujeo bubu, sviraju ratnu trubu,
ljude drukčijeg pogleda imaju na zubu,
a da im isprave pogled, poslaće im jedan odred
da im zapaljenu kuću gledaju kroz dvogled.

Al nema ratne nevjere što može uništit temelje,
onaj korijen kuće u kojem su naše duše,
onu burmu i lanac što u temelj baci bosanac.
kad kuću pravi, u temelj dio sebe stavi!
Sruši do temelja ne ide!
Temelj, on će ostat vječan ko Sava...

Mater vam jebeeeeeem!
Mater vam jebeeeeeem!
Mater vam jebeeeeeem!
Mater vam jebeeeeeem!

We count years since the Dayton Agreement,
people are afraid of people and everybody votes for their own
Hillbillies are becoming citizens,
they were turning of lights with axes till yesterday, now they're wearing suits
Mirnes, get them, Mirnes, fuck them up,
if you start selling yourself, I'm gonna fuck you up too
You know, it's not about the ideology, it's about the biology,
it's about the genetics of Moslems, Ustashi and Chetniks!
Every sheep follows its drove. Cows and calves look at colorful door together, they fuck each other
I know who started the war, I know what's hunger!
I know when Seselj's troops came to my town!
We are talking about present, we are moving faintly,
we are full of holes just like our roads
We often use the manual, you can see every pearl
We would like to go forward, but we like our reverse
We got used to non-working of any factory
We pass over malversations so we can't get mad,
we got used to war and peace
Youth is escaping from the country, refugees aren't coming back
They don't have to, they should send us money,
we'll live in the dark and fuck each other up...

The whole country is paying the racket
guns in the houses - you can hear the rattle of the war
we have as many mines as strawberries, our arable lands are full
but the ones who sown them won't pick them!
We don't give a fuck, we have more resources,
especially metal, turd and methane,
that's our air and food, leaders feed us with that
I don't know about you, but I'm sick of it, I can't take it anymore
Everybody in this country is a sucker, everybody's closing his ears
I keep my mouth shut in front of the unfamiliar
Is it hi, hey, or hello? Which one is the right one?
I don't know what to say and not get into shit
Dog has bitten the bug, they are playing the war trumpet
people who view things differently are their targets
For correcting their view they'll send them one unit
who will watch their burning house through binoculars

But there is no war unfidelity which can destroy the basis,
the root of the house which keeps our souls,
the wedding ring and the chain which a Bosnian threw in the basis
when he builds a house, he puts a part of himself in it
You can break it, but you can't break the basis!
The basis is going to stay as eternal as the Sava river...

Fuck you, motherfuckeeeeeeeeers!
Fuck you, motherfuckeeeeeeeeers!
Fuck you, motherfuckeeeeeeeeers!
Fuck you, motherfuckeeeeeeeeers!