Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Edo Maajka "Saletova osveta" lyrics

Translation to: EN

Hej, nemoj jebat me
jednog dana, kada tada,
ja ću sjebat' te

Sve se vraća, sve se plaća, majmune
jebat' ću ti mater
za dvije, tri godine

Svi ste vi budale,
svi ste jebene budale
govorio je svojim vršnjacima
mali Sale

Jebo klikere, video igre
i sve vas
ja odo' krast', neću k'o vi
tu skupljati mast

S 13 godina u guzi
već je kar'o u kuruzi
i Almu, i Vesnu i rodicu Idu
iš'o na mjesta di samo odrasli idu

Uvijek sluš'o, uvijek šmek'o
kad je neko nešto rek'o
pa kopir'o u jarku svakome vršnjaku

Krao pare, djelio šamare,
nosio marame na glavi
oko mu poplavi
kad ga drukaju mami i tati
stari ga je znao da prati

Kad' ide u školu
al' on je imao foru
pa bjež'o na odmoru
sa ekipom na motoru

Visio po gradu i prodav'o cigle
pa ga istuk'o Mile
jer mu zajebav'o brata
ukr'o mu lanac s vrata
što mu je dao tata

Sale nije plak'o tako lako
već rek'o ovako:
od sad pa na dalje i ubuduće
zapisat' ću na papir
svakoga ko me istuče

Evo, prvi su mi ovdje
ovaj Mile i Muće
on mi je prijetio juče
kad sam mu piš'o pored kuće

Bilo je vruće ljeto 85-o
Sale krao, svakom srao
nije znao da ga prate murjaci
i da ga drukaju znanci

Zlaja, Moke, zbog koke
al' ne one bijele
već zbog Mirele, Moketove trebe
što ju je išamar'o
i što ju natjer'o da mu popuši

Rek'o da će da je uguši
sasiječe na komade
ako se istina slučajno saznade

Al' Moke to zna, zna i murija
zna i sudija
što je izd'o nalog
zatvoriše Saleta malog

U zatvoru je naučio sve i svašta
a najvažnije je ono
da se nikom nikad ne prašta

Nekol'ko tetovaža
stariji, luđi, jači
bojali su ga se svi igrači

Cijeli zatvor, čak i čuvari
znali su kako stoje stvari
da je lud, ustvari
psiholozi su bili stari

Popušili foru, poslije 5 godina
Sale opet na motoru
tol'ko dugo je ovo planir'o, ček'o
nikom ništa nije rek'o

Nikad nije bio ljući
išao kući, crnu listu izvući
navuć' vojno odijelo i čizme
pročito prvo ime i ponavlj'o
Mile

Kalašnjikov u ruksaku,
bombe, puni okviri
niko neće da prezivi
za sve su oni krivi

Uz Jebem li ti majku, Muće
prvi rafal puče
i to točno tamo pored njegove kuće
gdje je često piš'o
najeb'o je i Mišo
samo zato
jer je slučajno tuda naiš'o

I Hora zvani Ludi i još 20 ljudi
koji su pili gore
u onoj Anđinoj vili
svi su oni bili
na Saletovoj listi nedjela

Među njima Moke, Mirela
njihov mali sin
tek je prohod'o
Sale ga ubi, pogleda mrtvo tijelo
i reče, ja sad odoh

Još je samo Mile ost'o
nas'o ga u parku
gdje klinci igraju košarku
balavi neku starku

Jebem li vam majku, reče
Mile, tražim te
cijelo ovo krvavo veče
ispuc'o je dva okvira
obadva po njima
eto, sad sam vam pokaz'o, svima

Hej, Sale, Sale
nećeš više nikom' srat'
bio je to Miletov brat
sad ga zovu Ludi Boris
očito je i on im'o svoj popis

Hey, don't fuck with me
One day, I don't know when,
I'll fuck you up

Everything gets paid back, monkey-ass
I'll fuck your mother*
in two or three years

"All of you are fools,
all of you are fucking fools!"
That's what little Sale
was telling to his coevals

"Fuck marbles, video games
and all of you,
I'm gonna steal, I won't get fat
here like you!"

Thirteen years old and he's poppin the ass
He already fucked girls in the cornfields
He fucked Alma and Vesna and cousin Ida
He was going to places where only adults went

Always listening, always checking
When somebody said something
And he copied that to every coeval in the ditch

Stealing money, giving slaps,
wearing rags on his head
His eye turned blue
when they told him to his parents
His dad used to follow him

To school
But he was smart
So during the break he would run away
with his guys on the bike

Hanging around town and selling bricks*
So Mile kicked his ass
because he was fucking with his broher
He stole a chain from his neck
which his dad gave him

Sale didn't cry so easily
That's what he said:
"From now on,
I'm gonna write on paper
everyone who beats me up

The first guys on the list
are these Mile and Muće
He threatened me yesterday
when I pissed next to his house"

It was a hot summer of '85
Sale was stealing and shitting everybody
He didn't know that cops follow him
and that his acquaintances are telling them what he did

Zlaja and Moke, because of a chick
But not the peeping one
It was because of Mirela, Moke's babe,
who he slapped
and made suck his dick

He told her that he would choke her
and cut her into pieces
if anyone found out the truth

But Moke knows that, cops know that
and judge who
issued a warrant
They convinced little Sale

He learned a lot of stuff in prison
But the most important lesson was:
"Never forgive anything and never forgive anybody!"

Couple of tattoos,
older, crazier, stronger
All the players were afraid of him

Whole prison, even the guards
knew who was the boss
Actually, he was crazy
But psychologists were old

So they bought it, after 5 years
Sale is on the bike again
He was planning and waiting for it so long
He didn't tell anything to anybody

He has never been madder,
he was going home to take out the black list,
to put on the military suit and boots
He read the first name and kept repeating:
Mile

AK-47 in the backpack
bombs, full clips
No one is going to survive
it's all their fault

While yelling: "Muće, you motherfucker!"
first burst started
right next to his house
where he often used to piss
Mišo got killed, too
just because
he accidentaly passed by

And Hora a.k.a. Crazy and 20 more people
who were drinking
in Anđa's villa
each one of them was
on Sale's list of misdeeds

Moke and Mirela were on it, too
their little son
who just walked
Sale killed him, looked at his dead body
and said: "I'm gonna go now"

Only Mile was left,
he found him in the park
where kids play basketball
he was whimpering a sneaker

"Motherfucker", he said
"Mile, I've been looking for you
for this whole bloody evening
He cracked two clips
he spent both clips on them
"Here, now I showed all of you!"

"Hey, Sale, Sale!
You're never gonna shit anybody anymore!"
It was Mile's brother
Now they call him Crazy Boris
Obviously, he had his list too