Yalda Abbasi "Zarê Megrî !" lyrics

Translation to: FR FA TR

(Çiya şahid,kanî şahid
Merx jî mane qe werrê ku mêr dimînin qet namirin
Zarê megrî li bin merxê me
sibê terim êvar tême
bimirim para erdê me bimînim yarê Zarê me)

Ser hilînim, kudo harim?
Az la re da ta dagerim
Ta nawînim qe(t) nagerim…
Zarê megrê, la bin merxême.

Zarê megrê, le bin merxê me,
Siva tarim, êvar tema…
Heray mizûrê xalkeme
Bimirim pare erdême…
Bimînim yarê zarê'me...

Xalkon! warin hûn biwînin…
Kéwran la min maborînin
Yari mi çû dagerînin…
Zarê megrî, la bin merxême.

Har kes yari min hil giri…
Marek we sar dil bigiri
Derman mékin, ba bimiri…
Zarê megrî, la bin merxême.

Derdî dilan melêvînin…
Kéwran la min meborînin
Bîçareny me nastinin…
Zarê megrî, la bin merxême.

Zarê megrî, le bin merxê me.
Siva tarim, êvar tema…
Heray mizûrê xalkeme
Bimirim pare erdême…
Bimînim yarê zarême...