Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Yalda Abbasi "Fatima" lyrics

Translation to: AR FA TR

Ez le çîyêk can tû le çîyêk
Her dû je me lê gûlê gîyêk
ser daninî em le balgîik fatme can
ser daninî em le balgîik fatme can

Mere avê lê kanî laye
Av ku laye lê nawê çaye
Arê min û te bû çîyaye fatme can

Fatme mezine dest we bazine
Fatme mezine dest we bazine
Fatmi nexwazin e yarê min (b)ê fatme can

Mala nata lê min nedîya
Direng nata lê zû neçûya
Çavi minî lê ma we dûya fatme can

Fatme le argê birno le terkê
Fatme le argê birno le terkê
Malê xwa danî we gepêyê xelkê fatme can

Çîyay ser me lê pir we merxe
Kirme meraw lê dame wer xwe
Dest avîme lê xwadê ser xwe fatme can