Miri Yusif "Karma" lyrics

Translation to:ru

Karma

Bu nə binadi belə küçəsiz ünvansizBu nə həyatdi belə çarəsiz, vəfasizBu nə zülm bu ne dərd zülmətdədi yuxumla röyaDava gedir yernən göylə, aldanmişam niyə, soylə

Karma günahlarima yalvarmaMəni bəddiyə salmaIblis kölgəsində qalmaKarma günahlarima yalvarmaYollarima bağlanmaBu canimla varlanma

Bu nə vidadi belə cümləsiz ve sözssüzBu nə qidadi belə faydasiz və duzssuzBas əyib kayinbata günahlarimi salmişam suyaQəlbimin piyaləsi boşdu, mənə ölümdə xoşdu

Karma günahlarima yalvarmaMəni bəddiye salmaIblis kölgəsində qalmaKarma günahlarima yalvarmaYollarima bağlanmaBu canimla varlanma

Olacağa yoxmuş çarə, nə carə?Gələcəyə yoxmuşs carə, nə carə?

Here one can find the lyrics of the song Karma by Miri Yusif. Or Karma poem lyrics. Miri Yusif Karma text.