Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

La Oreja de Van Gogh "Només tu" lyrics

Translation to: EN ES

Sé que només tu pots fer-me riure tant.
Sé que només tu em coneixes de veritat.
Sé que només tu ets capaç de compartir
les penes, la tristesa quan no me'n puc sortir

Tens capacitat de donar tranquil·litat,
de saber-me escoltar quan ja ningú em fa cas.
Tu tens la virtut de fer-me oblidar
la por de la foscor i em dónes claredat.
Sé que només tu em pots entendre bé
i sé que només tu ets la meva raó de ser.

En silenci i sense dir ni una paraula.
Tan sols amb una mirada és suficient, no ens cal parlar.
Són vint anys de grans vivències que queden atrapades
en records que ja mai més oblidarem

Sé que només tu saps demanar perdó.
Sé que només tu entens aquesta cançó.
Sé que només tu em dónes protecció,
m'ajudes a fugir, m'apartes del dolor

Tens capacitat de donar tranquil·litat,
de saber-me escoltar quan ja ningú em fa cas.
Tu tens la virtut de fer-me oblidar
la por de la foscor i em dónes claredat.
Sé que només tu em pots entendre bé
i sé que només tu ets la meva raó de se

En silenci i sense dir ni una paraula.
Tan sols amb una mirada és suficient, no ens cal parlar.
Són vint anys de grans vivències que queden atrapades
en records que ja mai més oblidarem

I passaran els anys i sempre estaràs
buscant un pla, perquè es facin realitat
els somnis que solíem tenir abans d'anar a dormir,
pensant en el temps que ens queda per seguir sent així.

En silenci i sense dir ni una paraula.
Tan sols amb una mirada és suficient, no ens cal parlar.
Són vint anys de grans vivències que queden atrapades
en records que ja mai més oblidarem

Sense parlar-nos, tans sols mirant-nos,
podem arribar a entendre que mai
ni res ni ningú a la vida ens separarà.

I know you’re the only one who can make me laugh so much
I know you’re the only one who really knows me
I know you’re the only one who can share
My sorrows, my sadness when I can’t pull through

You have the ability to calm me
To listen to me when nobody cares
You have the virtue to make me forget
The fear of the dark and you give me light
I know you’re the only one who can understand me
And I know you’re the only one who gives me reasons to live

In silence and without a word
Only a look is enough, no need to talk
Twenty years of life experiences are locked
In memories that we’ll never forget

I know you’re the only one who knows to ask for forgivness
I know you’re the only one who understands this song
I know you’re the only one who gives me protection
You help me escape, get away from the pain

You have the ability to calm me
To listen to me when nobody cares
You have the virtue to make me forget
The fear of the dark and you give me light
I know you’re the only one who can understand me
And I know you’re the only one who gives me reasons to live

In silence and without a word
Only a look is enough, no need to talk
Twenty years of life experiences are locked
In memories that we’ll never forget

And years will pass and you’ll always be around
Looking for a plan, to make the dreams come true
That we used to have before going to sleep
Thinking of the time we have to continue like this

In silence and without a word
Only a look is enough, no need to talk
Twenty years of life experiences are locked
In memories that we’ll never forget

Without talking, only looking at each other
We can come to understand that
Nothing and no one will ever separate us