Desi Slava "Ne vyarvam (Не вярвам)" Liedtext

Übersetzung nach: EN RU

Всички въпроси водят ме все към теб.
Спомените вятърът носи,
Но се превръщат в лед.
Как без теб сега да живея?
Как да се смея аз?
Кой ще стопли мойта постеля
С устни от жар и страст?

Припев:
Не, не вярвам, че си грешка в живота ми,
дори да ме боли.
Не, не вярвам, че превърна се любовта
в прах от пепелта.
Не, не вярвам, че си грешка в живота ми,
дори да ме боли.
Не, не вярвам, че превърна се любовта
в горчива сълза.

Как да повярвам, че ме предаде ти?
Бях готова с тебе да страдам,
За да не те боли.
В една лъжа се препъна,
Счупи се любовта
И за миг света се превърна
В тъжна горчива сълза.

Припев:
Не, не вярвам, че си грешка в живота ми,
дори да ме боли.
Не, не вярвам, че превърна се любовта
в прах от пепелта.
Не, не вярвам, че си грешка в живота ми,
дори да ме боли.
Не, не вярвам, че превърна се любовта
в горчива сълза. (х2)

Дори да ме боли....
В горчива сълза...
Дори да ме боли....
В горчива сълза...

all the questions r leading me again to u
the wind is carrying the memories
but they turn into ice
how to live without U now
how to laught
who'll warm up my bed
with lips of embers and passion

no,I don't believe U r a mistake in my life
even if it hurts me
no,I don't believe that the love turned in
into a dust from the ash
Не, не вярвам, че превърна се любовта
into a bitter drop

how can I believe that U betrated me
I was ready to suffer with u
so U won't feel pain
it triped up into a lie
the love broke down
and for a moment the world turned
into a sad bitter drop

even if it hurts me
into a bitter drop
even if it hurts me