Desi Slava "Gotova (Готова)" Liedtext

Übersetzung nach: EN BE RU

Готова, готова, готова да направя...
Да всичко с теб, да да всичко с тебе...
Готова, готова, готова да направя...
Да всичко с теб, да да всичко с тебе...

Няма ли сън за мене?
Ей така съм откакто те видях...
И все си мисля какво ще последва
Ако ти кажа - представям си това!

Готова, готова, готова да направя...
Да всичко с теб, да да всичко с тебе...
Готова, готова, готова да направя...
Да всичко с теб, да да всичко с тебе...

Слушай ме, искам нещо...
Да го крия напълно полудях...
И все си мисля какво ще последва
Ако ти кажа - представям си това!

Готова, готова, готова да направя...
Да всичко с теб, да да всичко с тебе...
Готова, готова, готова да направя...
Да всичко с теб, да да всичко с тебе... /x3

Ready, ready, ready to do ...
Yes, everything with you, yes, yes, everything with you...
Ready, ready, ready to do ...
Yes, everything with you, yes, yes, everything with you...

Isn't there a dream for me?
I am just like that since I saw you...
And I think what will happen next
If I tell you - I am imagining that!

Ready, ready, ready to do ...
Yes, everything with you, yes, yes, everything with you...
Ready, ready, ready to do ...
Yes, everything with you, yes, yes, everything with you...

Listen to me, I want something ...
Hiding it made me go insane...
And I think what will happen next
If I tell you - I am imagining that!

Ready, ready, ready to do ...
Yes, everything with you, yes, yes, everything with you...
Ready, ready, ready to do ...
Yes, everything with you, yes, yes, everything with you... /x3