Aleksandr Rozenbaum "Khalodna (Xolodno)" Liedtext

Übersetzung nach:azentr

Я ломился в закрытую дверь,
Я смеялся и плакал...
Я кричал стенам: "Как же теперь?
Шьет на улице саван метель,
И хозяин не выгонит в степь
На погибель собаку!"

Вкруг меня вырастали дома,
Закрывали полнеба.
Я сошел от бессилья с ума
И гитару свою разломал,
Спохватился, да поздно - зима
Замела ее снегом...

Припев:
Холодно, холодно...
Не замерзнуть бы - отворите.
Пологом, ласковым пологом
Даль морозную - затяните.
Молодость -
Мне верните - не губите.
Холодно, холодно...

Я озябшие пальцы тянул...
И клонился к груди головою.
А потом вдруг подумал - уснул...
Да Потому, что увидел весну...
Захотел приложиться к кресту
И укрыться землею...

Припев:
Холодно, холодно...
Не замерзнуть бы - отворите.
Пологом, ласковым пологом
Даль морозную - затяните.
Молодость -
Мне верните - не губите.
Холодно, холодно...

И когда, наконец, мне на стук
Дверь открыли в тяжелом раздумье,
Собрались все родные вокруг,
И пришел самый преданный друг,
И в кольце его солнечных рук
Понял вдруг, что я умер.

Mən bağlı qapıya soxulurdum
Gülüb ağlıyırdım
Divarlara çığırırdım: "indi nə olar?"
Bayırda bir örtük boran var
Və sahibi bozqıra qovmaz
İtini ölümə!

Ətrafımda evlər görünürdü,
Səmanın yarısını bağlayaraq.
Gücsüzlüyümdən dəli olmuşam
Və gitaramı sındırmışam
Birdən ağlıma düşən zaman artıq gec oldu
Qış onu qarla örtdü ...

Soyuqdur, soyuqdur ...
Donmaq istəmirəm, qapınızı açın
Pərdə ilə yumşaq pərdə ilə
Soyuq uzaqlığı örtün
Cavanlığımı mənə qaytarın, məhv etməyin
Soyuqdur, soyuqdur ...

Mən donmuş barmaqlarımı çəkirdim
Başımı sinəmə əyirdim
Sonra birdən yatdım
Çünki baharı gördüm

Soyuqdur, soyuqdur ...
Donmaq istəmirəm, qapınızı açın
Pərdə ilə yumşaq pərdə ilə
Soyuq uzaqlığı örtün
Cavanlığımı mənə qaytarın, məhv etməyin
Soyuqdur, soyuqdur ...

Və taqqıltıdan sonra qapı nəhayət açılan zaman
Ətarafında bütün qohumlar toplaşdıq,
Və ən sadiq dost gəldi,
Və günəşli əllərinin halqasında
Birdən başa düşdüm ki ölmüşəm

I was trying to force a closed door open,
I was laughing and crying…
I was yelling at the walls, "What is going to happen now?
Snowstorm is sewing a shroud outside,
A good man won't throw a dog into the open,
Into the steppe in such a weather!"

Houses were growing around me,
Shadowing half a sky.
I went crazy being so helpless,
And broke my guitar into two,
Then I came to my senses, but it was too late,
It was lost in winter snow…

Refrain:
It's cold, it's cold…
I can freeze to death, open the door.
Cover the frosty expanse
In gentle canopy,
Return me my youth, don't destroy me.
It's cold, it's cold…

I was pulling my chilled fingers…
My head was falling onto my chest.
Then I thought I was dreaming…
Since I saw spring…
I wanted to kiss a cross
And pull a blanket of earth over me.

Refrain:
It's cold, it's cold…
I can freeze to death, open the door.
Cover the frosty expanse
In gentle canopy,
Return me my youth, don't destroy me.
It's cold, it's cold…

I kept knocking at the door, and when finally they opened the door for me
Standing there in heavy contemplation,
All the relatives gathered around me,
And my most loyal friend came too,
And all of a sudden I realized lying in the circle of his luminous arms
That I died.

Ben kapalı kapıyı zorluyordum,
Ben gülüyor ve ağlıyordum...
Yeisten duvarlara "Şimdi ne olacak? diye bağırıyordum
Dışarıda kefen tipi canavarlıklar yapıyor,
Ve sahip bozkıra kovmaz
Ölüme köpeğini!"

Çevremde evler çıkıyordu,
Gökyüzünün yarısını kapatarak.
Çaresizliğimden deli olmuşum
Ve kendi gitaramı kırmıştım,
Onu aramaya başladığım zaman artık geç oldu
Kış onu kar ile örtmüştü...

Nakarat:
Soğuk, soğuk ...
Kapınızı açın, bu sert soğukluğa dayanamam.
Perde ile, okşayıcı perde ile
Bu ayaz uzakları kaplayın.
Gençliğimi -
Bana geri verin - mahvetmeyin.
Soğuk, soğuk ...

Ben üşümüş parmaklarımı çekiyordum...
Ve kafamı bağrıma bastım.
Sonra ise fikrime dalıp uyuyakaldım...
Çünkü ilkbaharı gördüm...
Haca eğilmeyi
Ve kendime toprağı çekmiş uyumayı istedim...

Nakarat:
Soğuk, soğuk ...
Kapınızı açın, bu sert soğukluğa dayanamam.
Perde ile, okşayıcı perde ile
Bu ayaz uzakları kaplayın.
Gençliğimi -
Bana geri verin, mahvetmeyin.
Soğuk, soğuk ...

Ve sonunda uzun uzun düşündükten sonra
Sonunda bana kapı açıldığı zaman,
Tüm yakın insanlarım bir araya toplandı,
Ve en sadık dostum geldi,
Ve onun güneşli ellerinin halkasından
Aniden öldüğümü anladım.