Al Bano & Romina Power "Saranda Okinawa" Liedtext

Übersetzung nach:ensk

Saranda Okinawa

1.Saranda in Albania me ne parlo mio padretornava sulla via della sua gioventù.

2.Mi hanno mandato in guerra contro la brava gente,l'uomo come bersaglio, non lo farei mai più.

Coro:Saranda, Saranda mi raccontava mentre piangeva un po'.Saranda, Saranda per due stellette ma stelle vere no.

3.Bello con la divisa, primo luogotenente,mio padre era un pilota era il '43.

4.Nei cieli del Giappone vide col suo squadronequello che un uomo giusto non vuol vedere più.

Coro:Okinawa, Okinawa un sole giallo scaldarsi non si può.Okinawa, Okinawa stelle e strisce ma stelle vere no.

Saranda, Saranda mi raccontava mentre piangeva un po'.Okinawa, Okinawa stelle e strisce ma stelle vere no.

Saranda, Okinawa non ha importanza non c'e da farlo più.*

Saranda Okinawa

1. Saranda in Albania, my father told me about it He returned on the path of his jouth

2. They have sent me to the war against the good people. As a target man, I would never do it again

Chorus: Saranda, Saranda, he told me, while crying a bit Saranda, Saranda, for two stars, but no real stars

3. Handsome with a uniform, first liutenant, My father was a pilot, it was the '43.

4. In the skies of Japan, he saw with his squadron What a righteous man wants to se no more

Chorus: Okinawa, Okinawa, a yellow sun cannot warm it Okinawa, Okinawa, starns and stripes, but no real stars

Saranda, Saranda, he told me, while crying a bit Okinawa, Okinawa, starns and stripes, but no real stars

Saranda, Okinawa, it does not matter, there is nothing to do anymore

Saranda Okinawa

1. Saranda v Albánsku, rozprával mi o nej môj otec, vracal sa na cestu svojej mladosti.

2. Poslali ma do vojny proti dobrým ľuďom. Človek ako terč – už by som to nikdy viac neurobil.

Ref: Saranda, Saranda, rozprával mi kým trochu plakal. Saranda, Saranda, pre dve hviezdičky, ale nie naozajstné hviezdy.

3. Pekný v uniforme, prvý nadporučík, môj otec bol pilot, bol 43.

4. Na Japonskom nebi videl so svojou eskadrou to, čo jeden správny muž nechce viac vidieť.

Ref: Okinawa, Okinawa, žlté slnko rozohriať sa nedá. Okinawa, Okinawa, hviezdy a prúžky, ale nie naozajstné hviezdy.

Saranda, Saranda, rozprával mi kým trochu plakal. Okinawa, Okinawa, hviezdy a prúžky, ale nie naozajstné hviezdy.

Saranda, Okinawa, je to jedno, netreba to viac robiť.