Notre-Dame de Paris (musical) "Lune" Слова песни

Перевод на:arcselenesitlvrorutr

[Gringoire:]
Lune
Qui là-haut s'allume
Sur
Les toits de Paris
Vois
Comme un homme
Peut souffrir d'amour

Bel
Astre solitaire
Qui meurt
Quand revient le jour
Entends
Monter vers toi
La chant de la terre
Entends le cri
D'un homme qui a mal
Pour qui
Un million d'étoiles
Ne valent
Pas les yeux de celle
Qu'il aime
D'un amour mortel
Lune

Lune
Qui là-haut s'embrume
Avant
Que le jour ne vienne
Entends
Rugir le cœur
De la bête humaine
C'est la complainte
De Quasimodo
Qui pleure
Sa détresse folle
Sa voix
Par monts et par vaux
S'envole
Pour arriver jusqu'à toi
Lune
Veille
Sur ce monde étrange
Qui mêle
Sa vois au chœur des anges

Lune
Qui là-haut s'allume
Pour
Eclairer ma plume
Vois
Comme un homme
Peut souffrir d'amour
D'amour

أيها القمر
الساطع أعلى أسطح مباني باريس
أنظر كيف يعذب الحب رجلًا

بيل،
النجمة المهجورة
ماتت
فاسمع
الأغنية القادمة من الأرض إليك
اسمع
بكاء رجلٍ مسكين،
لا يملئ بريق ملايين النجوم عيناه
آه، يال حبه المهلك.

أيها القمر،
يا من تعانق الغيوم
قبل أن يأتي ذلك اليوم
هاك، اسمع
زئير قلب هذا الوحش البشري
كوازيمودو،
الذي أخذ يبكي ألمه بحرقة
في أعلى التلال وأسفل الوديان
الذين تمنى لو يطير،
ليصل إليك، أيها القمر،
في هذا المساء
وفي هذا العالم الغريب
الذي جمع صوتها مع جوقة من الملائكة

أيها القمر،
يا من تضيء السماوات،
هلّا أضئت لي قلمي
كرجلٍ قد يتعذب في الحب
وللحب.

Měsíci,
co svítíš tam nahoře,
na
střechy Paříže,
podívej,
jak může člověk
trpět láskou.

Krásná
osamělá hvězdo,
co zemřeš,
když zas přijde den.
Poslouchej,
jak k Tobě stoupá
zpěv ze země.

Poslouchej ten hlas,
člověka v bolesti,
pro kterého
miliony hvězd
nemají žádnou cenu
v porovnání s očima té,
kterou miluje
láskou smrtelníka.
Měsíci.

Měsíci,
který jsi tam nahoře mrzutý
před tím,
než přijde den,
poslouchej,
jak řve srdce
lidské obludy.

Je to žalozpěv
Quasimoda,
který pláče
šílenou úzkostí.
Jeho hlas
se přes hory a doly
vznáší,
aby přiletěl až k tobě,
Měsíci!

Bdí
v tomto podivném světě,
který mísí jeho hlas
se zpěvem sboru andělů.

Měsíci,
co svítíš tam nahoře,
abys
osvítil mé psaní,
podívej,
jak může člověk
trpět láskou.
Láskou.

[Γκρινγκουάρ:]
Φεγγάρι
Που λάμπει από ψηλά
Πάνω
Από τις στέγες του Παρισιού
Δες
Πως ένας άνθρωπος
Μπορεί να υποφέρει από την αγάπη.

Όμορφο
Μοναχικό αστέρι
Που πεθαίνει
Με την άφιξη της ημέρας
Άκου
Ενώ ανέρχεται σε εσένα
Το τραγούδι της γης
Άκου την κραυγή
Ενός ανθρώπου που πονάει
Για τον οποίο
Εκατομμύρια αστέρια
Δεν αξίζουν
Σε σύγκριση με τα μάτια της
Οποίας αγαπά
Μιας θανάσιμης αγάπης
Φεγγάρι

Φεγγάρι
Το οποίο υπάρχει ανάμεσα στις ομίχλες
Προτού
Έρθει η μέρα
Άκου
Πως ουρλιάζει η καρδιά
Του ανθρωπίνου κτήνους
Που θρηνεί
Τον Κουασιμόδο
Που κλαίει
Τρελός από την απελπισία του
Η φωνή του
Στους λόφους και στις κοιλάδες
Εκτινάσσεται
Για να σε φτάσει
Φεγγάρι
Δες
Αυτόν τον ξένο κόσμο
Που αναμιγνύει
Τη φωνή του με τη χορωδία των αγγέλων

Φεγγάρι
Που λάμπεις ψηλά στον ουρανό
Μπορείς
Να φωτίσεις την πένα μου;
Δες
Πως ένας άνθρωπος
Μπορεί να υποφέρει από την αγάπη
Από την αγάπη

[Gringoire sings]

Oh, moon
Who shines from above
On the rooftops of Paris
See
How a man
Can suffer from love.

Beautiful
Solitary star
Who dies
Hear
Coming up to you
The song of the earth
Hear the cry
Of a troubled man
A million stars
Are not worth
The eyes
Oh his deadly love.

Moon
High up in the clouds
Before
The day comes
Hear
This roar from the heart
Of this human beast
Quasimodo
Who cries
Crazy from distress
Up the hills and down the valleys
Who would fly
To reach you
Moon
This evening
In this strange world
That mixes
Her voice with a choir of angels.

Moon
Lighting up the heavens
May you
Light up my pen
As a man
May suffer in love
And for love.

Luna
que en lo alto te enciendes
sobre
los techos de París
Ve
como un hombre puede sufrir de amor

Hermoso
astro solitario
que muere
cuando el día regresa
escucha
elevarse hacia ti el cántico de la tierra
escucha el grito
de un hombre que tiene pena
para el cual
un millón de estrellas
no valen
los ojos de aquella
que el ama
a muerte
Luna

Luna
que en lo alto se empaña
antes
que el día llegue
¡escucha
rugir el corazón de la bestia humana!
es la queja de Cuasimodo
que llora
su loca desesperación
su voz,
por montes y por valles,
remonta vuelo
para llegar hasta ti
Luna
Vela
sobre este mundo extraño
que mezcla
su voz al coro de los ángeles

Luna
que en lo alto te enciendes
para
alumbrar mi pluma
ve
como un hombre puede sufrir por amor
por amor.

[Gringoire:]
Luna
Che si accende al di là
Sopra
I tetti di Parigi
Vedi
Come un uomo
Può soffrire d'amore

Bella
Stella solitaria
Chi muore
Quando il giorno verrà di nuovo
Ascolti
Salire verso te
Il canto della terra
Ascolta il grito
Di un uomo chi sta male
Per chi
Mille stelle
Non valgono
Gli occhi di quella
Che lui ama
Di un amore mortale
Luna

Luna
Che al di là si nebulizza
Prima
Che il giorno non viene
Ascolti
Il cuore ruggire
Della bestia umana
È la protesta
Di Quasimodo
Chi piange
La sua sofferenza pazza
Sua voce
Per tutta la terra
Si vola
Per arrivare da te
Luna
Sorveglia
Su di questo mondo strano
Chi mescola
La sua voce allo coro degli angeli

Luna
Chi si accende al di là
Per
Chiarire la mia penna
Vedi
Come un uomo
Può soffrire dell'amore
Dell'amore

Mēness
Kas tur augšā spīd
Uz
Parīzes jumtiem
Paskaties
Kâ cilvēks
Var ciest no mīlestības

Skaista
Vientuļa zvaigzne
Kas mirst
Kad aust diena
Klausies
Kâ ceļas pie tevis
Zemes dziesma
Sadzirdi kliedzienu
No cilvēka, kam ir slikti
Kam
Miljons zvaigžņu
Nespēj aizstāt
Tās acis
Ko viņš mīl
Ar mirstīgā mīlestību
Mēness

Mēness
Kas tur augšā aizmiglojas
Pirms
Aust diena
Ieklausies
Kâ brēc sirds
Cilvēcīgam muļķim
Tās ir žēlabas
Kas nāk no Kvazimoda
Kas apraud
Savu traku izmisumu
Viņa balss
Virs kalniem un ielejām
Aizlido
Lai nonāktu pie tevis
Mēness
Paskaties
Uz šo dīvaino pasauli
Kas sajauc
Viņa balsi ar eņģeļu kori

Mēness
Kas tur augšā spīd
Lai
Apgaismotu manu pildspalvu
Paskaties
Kâ cilvēks
Var ciest no mīlestības
No mīlestības

[Gringoire]:
Lună
Care acolo, sus străluceşte
Deasupra acoperişurilor Parisului,
Vezi
Cum un bărbat
Poate să sufere din dragoste.

Frumos
Astru solitar
Care se stinge
Când ziua se întoarce,
Ascultă
Urcând la tine
Cântecul pâmântului,
Ascultă plânsetul
Unui bărbat care se simte rău
Pentru care
Un miloin de stele
Nu valorează
Cât ochii celei
Pe care o iubeşte,
O iubire fatală,
Lună.

Lună
Care acolo, sus se acoperă de nori,
Înainte
Ca ziua să vină,
Ascultă
Cum rage inima
Bestiei umane,
Este cântecul de jale
Al lui Quasimodo
Care îşi plânge
Nefericirea nebună,
Vocea lui
Peste munţi şi văi
Zboară
Pentru a ajunge la tine,
Lună,
Veghează
Peste această lume ciudată
Care amestecă
Vocea ei cu aceea a îngerilor.

Lună,
Care străluceşte acolo, sus
Pentru
A-mi lumina peniţa
Vezi
Cum un bărbat
Poate să sufere
Din dragoste.

[Грингуар:]
Луна
Что светит в вышине
Над
Крышами Парижа
Видит
Как человек
Может страдать от любви

Прекрасное
Небесное светило
Умирающее
С приходом дня
Слушай
Как возносится к тебе
Песня с земли
Слушай крик
Человека, которому больно
Для которого
Миллионы звезд
Не значат ничего
В сравнении с глазами той
Которую он любит
Смертельной любовью
Луна

Луна
Которая скрывается за туманом
Перед тем
Как наступит день
Слушай
Как воет сердце
Человека-зверя
Это сетования
Квазимодо
Который плачет
Его безумная беда
Его голос
По горам и долинам
Разлетается
Чтобы дойти до тебя,
Луна!
Смотри
На это чуждый мир
Что смешивает
Его голос с хором ангелов

Луна
Что светит в вышине
Чтобы
Осветить мое перо
Смотри
Как человек
Может страдать от любви
От любви

Ay
Üstten kim parıldıyor
Üzerinde
Paris'in çatı katlarının
Gör
Nasıl bir adam
Aşkından ölür

Güzel
Yalnız yıldız
Kim ölür
Dinle
Senin için geliyor
Dünyanın şarkısı
Ağlayışını duy
Bir milyon yıldız
Değer değil
Onun ölümsüz aşkına

Ay
Bulutların arasında yükseliyor
Gün doğmadan önce
Dinle
Kalpten gelen bir kükreyiş
Bu insan canavarının kalbinden gelen
Quasimodo
Ağlayan
Sıkıntısından deliren
Tepelerden çıkan
Ve vadilerden inen
Uçabilen
Sana ulaşmak için

Ay
Bu gece
Bu garip dünyada
Bu onun sesini
Bir grup meleğin sesiyle karıştırır

Ay
Gökleri aydınlatan
Sen
Benim kalemimi aydınlatabilir misin?
Benim gibi bir adam
Aşk için acı çekebilir
Aşk için