Lumsk "Byttingen" paroles

Traduction vers:en

Byttingen satt der i godstolen sin
sur og sær ved grua
gamal og taus og rugga seg
alle ønskte at han skulle døy
også nabofrua

Han var så gamal og taus ein kar
dei spurde vismannen
og han gav svar:
"om byttingen sei dykk kor gamal han e'
vil han døy - det e' de som skal te"

Byttingen ville ikkje daude, han ville leva evig

Byttingen satt der i god stolen sin
sur og sær ved grua
vismannen tok seg eit eggeskal
og lot som han skulle bryggja øl
og servere det til frua

Byttingen vakna med eitt så glad
stirde på ølbrygget rugga og sa:
"lenge har eg levd og sju gonger sett
skogen brenna og vekse opp
Men aldri ølbrygg i ein eggeskaltopp"

Byttingen ville ikkje daude, han ville leva evig

No var det dags for han og døy, han ville leva evig

Byttingen sat in his favorite chair
grumpy and weird by the fireplace
old and silent and rocking (the chair)
everyone wanted him to die
the woman nextdoor aswell

He was an old and silent fellow
They asked the wise man
and he gave the answer:
”if Byttingen willl tell you how old he is
he will die - that’s what it takes

Byttingen did’t want to die, he wanted to live forever

Byttingen sat in his favorite chair
grumpy and weird by the fireplace
the wise man took an eggshell
and he pretended to brew beer in it
and served it to the woman

Byttingen suddenly woke up happy
he stared at the brew, rocked (his chair) and said:
”I’ve lived a long time and seven times I’ve seen
the forest burn down and grow up again
But I’ve never seen brew in a top of an eggshell"

Byttingen didn’t want to die, he wanted to live forever

Now it was his time to die, he wanted to live forever