Lumsk "Allvis" paroles

Traduction vers:en

Eg vil hente heim mi brur i dag
snart skal vi hyggje oss heime
eg er av tusseætt
og er ikkje verdig henne

Men eg har så sterk ein vilje
møya vil eg eige

Allvis er namnet og under jorda eg bur
Tor er faren til mi komande brur
han sa då til meg
at "denne møya skal aldri
hentast heim av deg"

Men eg har så sterk ein vilje
møya vil eg eige

Tor han sett eitt krav
at eg ausar av mitt krav
av visdom som eg har

Tor han vil veta alt:
om himmel og alvar - dvergar og sol
om jotnar og æse - skyer og skog

Og eg har så sterk ein vilje
brura skal eg ha

Han gir seg ikkje med dette
om meire han vil vete
om vindar og vanar - om kneggjer og skø
om vindstille og lummer luft

Han masa og masa
om låg og stavstille - om eld og flammer
om skadebrenne om skog og djupt hav
og alt i livet

Og eg har så sterk ein vilje
brura skal eg ha

"Og natta ho gjekk
og svar han fekk
og Tor sa:
mektig har eg sveke deg, haha, dverg
her skinner sol i salen!"

I will bring home my bride today
soon we will be happy together at home
I am of dwarf family
and not worthy of her

But I am strong willed
The maiden I will own

Allvis is my name and underground I live
Thor is the father of my bride to be
he said then to me
that "this maid shall never
be brought home by you"

But I am strong willed
The maiden I will own

Thor sets a demand
that I share the wealth (?)
of knowledge that I have

Thor, he wants to know all
of heaven and elves, dwarves and sun
of giants and aesir, clouds and forests

And I am strong willed
The maiden I shall have

He won’t stop with this
and more he wants to know :
of winds and vanir, of neighing** and seas
of windlessness and muggy air

He nags and nags
of smooth and calm sea, of fire and flames
of forests burnt to the ground and deep ocean
and all in life

And I am strong willed
The maiden I shall have

And the night passed
and answers he got
and Thor said:
"Greatly have I deceived you, haha, dwarf
here in the hall, sun shines!"