Serj Tankian "Bari Aragil (ԲԱՐԻ ԱՐԱԳԻԼ)" paroles

Traduction vers: EN FR HE RU TO

Ես ոչ անտուն եմ, ոչ էլ տարագիր,
Ունեմ հանգրվան, ունեմ օթևան
Ազատ Հայրենիք, երջանիկ երկիր,
Երջանիկ, երջանիկ երկիր։

Բարով, արագիլ, բարի արագիլ,
Արագիլ գարնան, արագիլ ամռան,
Իմ տան մոտ ապրիր, բախտի արագիլ,
Բույն հյուսիր ծառին,
Բարդու կատարին։

Իմ բալիկների աստդերն են շողում
Հույսով անթառամ,
Վարդերով վառման,
Վշտերս դառան ժպիտներ շողուն, ժպիտներ, ժպիտներ շողուն։

Բարով, արագիլ, բարի արագիլ...

Արագիլ, ինձ հետ ուրախ՜ գովերգիր
Յայլա ու վրան,
Հանդեր հոտեվան,
Արտեր, այգիներ, մանուշակ երկինք,մանուշակ, մանուշակ երկինք։

Բարով, արագիլ, բարի արագիլ...

im not a homeless and not exiled,
i have a station, i have an inn (lodge),
Free Homeland, blissful land,
blissful, blissful land.

well Strok, kind Strok,
Strok of spring, Strok of summer,
live close to my house, Strok of destiny
Weave a nest on the tree's
hard (harsh) tops (pinacle).

Let the Strok to sing with me
relaxing and on tops
lands, vineyards, Purprle country
violet, violet country

well Strok, kind Strok,
Strok of spring, Strok of summer,
live close to my house, Strok of destiny
Weave a nest on the tree's
hard (harsh) tops (pinacle).