Vicky Leandros "Verloren zijn we niet" paroles

Traduction vers: EN RU

Zeg mij wat is er aan de hand
Wat doen we met ons mooie land
Zeg mij waarom dit alle goed

Van vis tot bloemen sterven moet
Wie brengt het bos in gevaar
Wie bouwt muren en straten
En drijft ons uit elkaar
Zeg mij wie sloopt die oude weg
En maakt de grond met gif gelijk
Zeg mij wie heeft dat stadsbestuur
Die boom, die struik dat stuk natuur
Uit onze stad weggehaald
Doen wij dat niet allemaal

refr.:
Verloren zijn we niet
D'er is nog een toekomst
En daar voor te vechten heeft zin
Want zo kan het niet doorgaan
Zie dat eindelijk eens in
Verloren zijn we niet
We kijken, maar doen en verdenken
Dat loopt niet zo'n vaart
Denk eens aan onze kinderen
't Is de moeite waard
Om voorzichtig te zijn

Zeg wie bouwt steden om ons heen
Waar ging die laatste vlinder heen
Wie geeft de kleuren eten mee
En loost die olie in de zee
Wie is toch zo brutaal
Wie denkt er niet aan morgen
Zijn wij dat niet allemaal

refr.

Ik zing voor jou
Ik zing voor mij
Ik zing voor ieder, die hier woont
Om weer te komen tot een droom
Voor wie het dromen zich nog loont
Ik zing voor jou
En ook voor haar
Voor alle mensen bij elkaar
Ik zing voor al waarvan we houden
Zing dus allen met elkaar

Een heel klein lied
Een heel klein lied
Kom op, verlies de moed nog niet
Voor onze bossen, onze heide,
Onze velden, onze zee
Zing allen mee
Zing allen mee
En zing zo hard als je maar kunt
Zodat het mooiste uit ons leven
Ons voor altijd blijft gegund
Een heel klein lied
Een heel klein lied
Kom op, verlies de moed nog niet
Voor onze bossen, onze heide,
Onze velden, onze zee
Zing allen mee
Zing allen mee
En zing zo hard als je maar kunt
Zodat het mooiste uit ons leven
Ons voor altijd blijft gegund

Verloren zijn we niet
(Zijn we niet, kom zing met ons dit kleine lied)
D'er is nog een toekomst
En daar voor te vechten heeft zin
(Kom op, verlies de moed nog niet)
Want zo kan het niet doorgaan
Zie dat eindelijk eens in
(Zing allen mee, en zing zo hard als je maar kunt)
Verloren zijn we niet
(Zijn we niet, kom zing met ons dit kleine lied)
We kijken, maar doen en verdenken
Dat loopt niet zo'n vaart
(Kom op, of we zijn te laat)
Denk eens aan onze kinderen
't Is de moeite waard
Om voorzichtig te zijn

Tell me what's going on
What do we do to our beautiful country
Tell me why this all good

From fish to flowers have to die
Who is bringing the forest into danger
Who is building walls and streets
And tears us apart
Tell me who is bringing that old road down
And flattens the soil with poison
Tell me who has taken that township
That tree, that bush that piece of nature
From our town
Don't we all do it

We ain't lost
There is still a future ahead
It makes sense to fight for
Because it cannot continue like this
One should finally realize / realise
We ain't lost
We are watching, however acting and suspecting
does not happen at great pace
Just think of our children
It makes sense
To take care

Tell who is building cities around us
Where did that last butterfly go
Who is providing the colo(u)rs with food
And is dumping oil into the ocean
Who has this bad attitude
Who does not care for tomorrow
Aren't we all

I sing for you
I sing for myself
I sing for everybody, who lives here
In order to reaching a dream again
For those to who(m) dreaming still pays off
I sing for you
And for her too
For all people together
I sing for all that we love
So sing all together

A very little song
A very little song
Hang on, don't loose faith
For our forests, our heathlands
Our fields, our sea
Sing all together
Sing all together
And sing as loud as you can
So that the most precious in our lives
Will be awarded to us forever
A very little song
A very little song
Hang on, don't loose faith yet
For our forests, our heathlands
Our fields, our sea
Sing all together
Sing all together
And sing as loud as you just can
So that the most precious in our lives
Will be awarded to us forever

We ain't lost
(We ain't, come to join us with this little song)
There is still a future ahead
It makes sense to fight for (come on, don't loose faith yet)
Because it cannot continue like this
Please finally realize / realise
(Join this song all, and sing as loud as you can)
We ain't lost
(We ain't, come to join us with this little song)
We are watching, however acting and suspecting
does not happen at a great pace
(Come on, or we are too late)
Just think of our children
It makes sense
To take care