Lilit Hovhannisyan "Avirel Es (Ավիրէլ Էս)" paroles

Քեզ գտա ու այդ օրվանից իմ «ես»-ը կորցրի ես,
Քեզ գտա, աշխարհը ողջ մերժեցի,
Քեզ գտա ու ողջ ունեցածս քոնը դարձրի ես,
Բայց ինձ տված երդումը քո դրժեցիր:

Թե չէիր սիրում ինձ, իմ կյանք ինչու՞ մտար,
Ու՞մ էիր իմ մեջ դու փնտրում, որ չգտար:
Չես տեսնի դու իմ լացելը,
Շատ ցավոտ է գիտակցելը,
Որ դու իմը չես, բայց ես սիրում եմ քեզ...

(Կրկներգ)
Սխալ էր հավատալը քեզ,
Ու անմնացորդ տրվելս:
Գիտեմ արդեն, որ իմը չես,
Ու շատ եմ կոտրվել ես,
Ես թաքնվել եմ աշխարհից,
Ինձ քեզ եմ նվիրել ես,
Մինչդեռ իմ սերը անխնա
Դու քանդել ու ավիրել ես,
Մինչդեռ իմ սերը անխնա
Դու քանդել ու ավիրել ես:

Սխալ էր քո կողքին մնալը,
Ու քեզ ընտելանալը.
Ապրել էլ առանց քեզ չեմ կարող հիմա...
Քո լուռ ու մունջ, անբառ գնալը,
Թողնել ինձ-հեռանալը
Բերեց քեզ փրկություն, իսկ սրտին իմ՝ մահ:

Թե չէիր սիրում ինձ, իմ կյանք ինչու՞ մտար,
Ու՞մ էիր իմ մեջ դու փնտրում, որ չգտար:
Չես տեսնի դու իմ լացելը,
Շատ ցավոտ է գիտակցելը,
Որ դու իմը չես, բայց ես սիրում եմ քեզ...

(Կամուրջ)

Բոլոր երազանքները իմ
Քեզ հետ էի կապել ես,
Բայց որ ինձ սիրում ես, և՛ ինձ, և՛ քեզ
Դու ստորաբար խաբել ես: