Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Lady Pank "Sterowany" lírica

Traducción al: EN

Czy mam zły czas,
czy właśnie się odbijam,
czy zdobywam z pierwszej bazy szczyt?
Czy klnę na świat,
czy palec nim owijam?
Bez różnicy w Twoich oczach wstyd.

Czy drę się w twarz,
czy w ucho słodko szepczę,
czy zwyczajnie gadam trzy po trzy?
To Ty mnie masz
za gościa, który depcze
i nie ściera z blatu resztek dni.

Refren:
Ja dla Ciebie będę nikim, nikim
A Ty zawsze dla mnie wszystkim, wszystkim /x2

Czy z rąk Ci jem,
potulny i złamany?
Czy pretensji mam do Ciebie sto?
A ja to wiem,
że jestem sterowany,
tak to widzę poprzez flaszki dno.

Refren:
Ja dla Ciebie będę nikim, nikim
A Ty zawsze dla mnie wszystkim, wszystkim /x2

Nikim, nikim /x2

Refren:
Ja dla Ciebie będę nikim, nikim
A Ty zawsze dla mnie wszystkim, wszystkim /x2

Nikim, nikim /x2

Ja dla Ciebie będę nikim, nikim
A Ty zawsze dla mnie wszystkim, wszystkim

No matter if I have bad time
or I recover
or I reach the summit from the first base
or I curse the world
or I wrap it around my finger,
no difference, it's a shame in your eyes.

No matter if I shout in the face
or I whisper into the ear sweetly
or I talk nonsense,
you take me
for a guy that tramples
and doesn't wipe the leftovers off the table.

Chorus:
For you, I will be nobody, nobody
But for me, you will always be everything, everything /x2

No matter if I eat from your hands
meek and broken
or I have a hundred complaints about you,
I know
that I'm controlled,
this is how I see it through the bottom of the bottle.

Chorus:
For you, I will be nobody, nobody
But for me, you will always be everything, everything /x2

Nobody, nobody /x2

Chorus:
For you, I will be nobody, nobody
But for me, you will always be everything, everything /x2

Nobody, nobody /x2

For you, I will be nobody, nobody
But for me, you will always be everything, everything /x2