Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Lady Pank "Freedom Time" lírica

Traducción al: EN

Kończy się noc
A na głowie tyle spraw
Rzucasz je w kąt
Wszystkie mogą sobie poleżeć

Wrzucasz trzeci bieg
Przestrzeń zapiera dech
Liczy się czas
Żadna miłość nie może czekać

Patrz - życie jak sen
Tak jak na wietrze pył unosi się
Z tylu ważnych dat
Zbudowano głupi świat
Zdeptał je czas
Pozamiatał wiatr historii

Z tylu pięknych dni
Zapamiętaj parę chwil
Poczuj zapach ich
Przejdą gdzieś bez echa

Patrz - życie jak sen
Tak jak na wietrze pył unosi się
Masz przed sobą mur
A za nim jeden krok
Jedyny krok

Teraz pytaj mnie
O prawdę i o sens
Czy warto tak spalać się
Więc pytaj mnie
O miłość i o seks
Pytaj mnie - pytaj o co tylko chcesz
O co chcesz

The night is about to finish
So many matters on your mind
You throw them into the corner
They all can wait

You choose the third gear
The space is breathtaking
Time counts
No love can wait

Look - life like a dream
Floats like dust in the wind
From so many important dates
A stupid words was built
The time trampled them
The wind of history swept them

From so many beautiful days
Remember a few moments
Feel their fragrance
They will pass unnoticed

Look - life like a dream
Floats like dust in the wind
You have a wall in front of you
And behind it one step
The only step

Now ask me
About the truth and the meaning
Is this burning up worthwhile?
So ask me
About love and sex
Ask me - ask me about anything you want to ask
About anything you want