Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Lady Pank "Przerwa w trasie" lírica

Traducción al: EN

Kiedy wróci do mnie jeden
Z tych, co dawno są już tam
To pozbieram cala biedę
I spokojnie pójdę sam

Wypijemy, co się zmieści
I we łbach zakręci młyn
Będzie czas na opowieści
- Kto dla kogo grał i z kim?

To nie koniec - tylko chwila na sen
Przerwa w trasie, zero w czasie, ja wiem
To nie koniec - tylko cisza jak lód
To nie koniec, czas wracać znów...

Bóg do grania daje serce
Daje wiarę w lepszy czas
Potem kiedy najgoręcej
Gasi światło w środku braw

To nie koniec - tylko chwila na sen
Przerwa w trasie, zero w czasie, ja wiem
To nie koniec - tylko cisza jak lód
To nie koniec, czas wracać znów...

To nie koniec...

When he comes back for me
One of those long gone
I'll take my misery with me
And in peace I'll go there myself

We'll drink to our limits
And our heads will spin
There will be time for the stories
- Who played for whom and with whom?

It's not the end - just a moment for a sleep
A break on the road, takes no time, I know
It's not the end - just an ice-cold silence
It's not the end, it's time to go back again...

God gives heart to play
Gives hope for better times
And then, in the hottest moment
Turns off the light in the middle of applause

It's not the end - just a moment for sleep
A break on the road, takes no time, I know
It's not the end - just an ice-cold silence
It's not the end, it's time to go back again...

It's not the end...