Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Lady Pank "Co mnie to obchodzi" lírica

Traducción al: EN

Złoty dolar, ciemne sprawy
Rosja chora - brak poprawy
Na komorach znów afera
Zostań ze mną, zostań teraz

Niemcy chcą się... Inni żrą się
Wszyscy kłamią za pieniądze
Japończycy robią cuda
Politycy grzebią w brudach

Co mnie to obchodzi, kiedy mam cię tu?
Tu chodzi o czas, nie marnujmy słów
Świat dawno oszalał, zgubi się i tak
Jest jedno, co wiem: mam na ciebie smak

Satelita na dół leci
Policjanci biją dzieci
Coraz wiecej łez na swiecie
Ale teraz, teraz przecież...

Co mnie to obchodzi, kiedy mam cię tu?
Tu chodzi o czas, nie marnujmy słów
Świat dawno oszalał, zgubi się i tak
Jest jedno, co wiem: mam na ciebie smak

Teraz mam na ciebie smak
Cały świat za jedno - tak
Teraz mam na ciebie smak...

Co mnie to obchodzi, kiedy mam cię tu?
Tu chodzi o czas, nie marnujmy słów
Świat dawno oszalał, zgubi się i tak
Jest jedno, co wiem: mam na ciebie smak

Co mnie to obchodzi?
Co mnie to obchodzi?
Co mnie to obchodzi?
Co mnie to obchodzi?
Mam na ciebie smak
Teraz mam na ciebie smak
Cały świat za jedno - tak
Teraz mam na ciebie smak
Cały świat za jedno - tak
Cały świat za jedno - tak
Cały świat za jedno - tak
Cały świat za jedno - tak

Golden dollar, shady business
Russia is sick - no signs of improvement
Another scandal on the Comoros
Stay with me, stay right now

The Germans want each other... Others just quarrel
Everyone lies for the money
The Japanese are making miracles
The politicians are digging the dirt

Why should I care if I have you right there?
It's all about time, let's not waste words
The world went crazy long ago, it's doomed anyway
There's only one thing I know: I'm hungry for you

The satellite is falling down
The policemen are beating up children
There's more and more tears in the world
But now, only now...

Why should I care if I have you right there?
It's all about time, let's not waste words
The world went crazy long ago, it's doomed anyway
There's only one thing I know: I'm hungry for you

Now I'm hungry for you
The whole world for one "yes"
Now I'm hungry for you...

Why should I care if I have you right there?
It's all about time, let's not waste words
The world went crazy long ago, it's doomed anyway
There's only one thing I know: I'm hungry for you

Why should I care?
Why should I care?
Why should I care?
Why should I care?
I'm hungry for you
Now I'm hungry for you
The whole world for one "yes"
Now I'm hungry for you
The whole world for one "yes"
The whole world for one "yes"
The whole world for one "yes"
The whole world for one "yes"