Loituma "Kolme kaunista" lírica

Traducción al: EN

Kaks' on kaunista kesällä:
lehti puussa, ruoho maassa,
minä kohta kolmantena,
minä lehti liehumassa,
minä kukka kuulumassa,
minä heinä heilumassa.
Vaan en huoli huolikana,
hyvä heinä, heilumahan,
hyvä kukka, kuulumahan,
lemmenlehti, liehumahan;
ei pahat hyvästä tieä,
ei katalat kaunihista,
rupalötöt ruskiasta,
pullosuut punaverestä.

Two things of beauty exist in summer:
Leaf in the tree, grass on the land
I will be the third one
I'm a leaf that flutters
I'm a flower that blazes
I'm a grass that wavers
But I have no care nor concern
A good grass, to waver
A good flower, to blaze
A leaf of love, to flutter
Evil men don't know of the kind one
Scoundrels don't know of the beauty
Derelicts of the one that glows
Boozehounds of the one with red blood